Socjologia - podstawowe pojęcia - mcdonaldyzacja społeczeństwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - podstawowe pojęcia - mcdonaldyzacja społeczeństwa - strona 1 Socjologia - podstawowe pojęcia - mcdonaldyzacja społeczeństwa - strona 2 Socjologia - podstawowe pojęcia - mcdonaldyzacja społeczeństwa - strona 3

Fragment notatki:

SOCJLOGIA 1.Potoczna wieloznaczność rozumienia socjologii. Socjologia to wiedza o ludziach, system wzajemnych powiązań (w społeczeństwie akcja towarzyszy reakcji), solidarność grupowa, człowiek wchodzący w jakieś otoczenie nie chce się wyróżniać, czuje presje z zewnątrz na swe zachowanie( konformizm). 2.Zdroworozsądkowe i naukowe rozumienie socjologii. Socjologia a zdrowy rozsądek: a) metoda naukowa- posługuje się nią socjologia; b) koncepcja teoretyczna- system powiązanych twierdzeń, logicznie wyjaśniają społeczeństwu rzeczywistość; c)precyzyjne kategorie pojęciowe; d)sceptycyzm- dystans do rzeczywistości 3.Etymologiczne znaczenie socjologii. Pojęcie socjologia powstało w 1839 w IV tomie „Kursie filozofii pozytywnej”. Societas- społeczeństwo (łać.) ; Logos- nauka (grec.) - Socjologia- nauka o społeczeństwie 4.Przedmiot socjologii. A.Comte- zjawiska społeczne czyli to co dzieje się między ludźmi; E. Durkheim- Fakty społeczne czyli to co istnieje poza indywidualnością, co wywiera na jednostkę wpływ (kościół); M. Weber- interakcje społeczne, zejście na poziom świadomości jednostkowej, badanie tych interakcji, którym jednostka nadaje sens lub znaczenie.; T. Parsons- system społeczny, badanie powiązań jakie w społeczeństwie pełnią, funkcjonalizm- wszystko w społeczeństwie pełni swoją funkcję i wszystko podporządkowane jest jakiemuś organizmowi.; P. Berger- badanie jednostki w społeczeństwie i społeczeństwa w jednostce.; A Small- Badanie grup społecznych, czyli tam gdzie jednostka jest najsilniej zrośnięta.; Socjologia marksistowska- badanie procesów społecznych związanych z przekształceniami klasowymi. 5.Specyfika podejścia socjologicznego. a) Socjologia ma uczyć wyjścia poza własną interpretację świata, patrzenia przez pryzmat wpływów społecznych, które kształtują nasze postawy.; b) Przyjąć czyjś punkt widzenia.; c) Socjologia bada społeczny kontekst.; d)Ciągła zmiana zachowań ludzkich,; e) uwzględnienie tego co było, by przepowiedzieć przyszłość.; f) nie ma przypadkowości w społeczeństwie.; g) wszystko w społeczeństwie pełni pewną funkcję- strukturę.; h) Socjologia pomaga dotrzeć do źródeł zachowań. 6.Głównie pytania socjologiczne. a) pytania o fakty- jak jest. Jaki jest stan w rzeczywistości Np. jakich wyborów najczęściej dokonują konsumenci.; b)porównawcze- jak się ma rzeczywistość z innym kontekstem np. czym różnią się wzory przestępczości w Polsce i w USA., c) pytania dotyczące zmian np. jak zmieniła się moda.; d) teoretyczne- dlaczego? 7.Fnkcje socjologii. a) diagnostyczna- zbieranie danych, informacji o społeczeństwie, zjawiskach, procesach.; b) teoretyczna- prognozowanie w którym kierunku potoczą się zmiany.; c) apologetyczna- ideologizowanie nauki, „upiększanie rzeczywistości” poprzez ukrywanie pewnych faktów lub szczególne eksponowanie innych.; d) demaskatorska- ma ujawniać to czego gołym okiem nie da się zobaczyć,; e) socjotechniczna- zajmuje się praktycznym zastosowaniem socjologii, kieruje procesami społecznymi.

(…)

… cel, inne role gramy wobec rodziców ,inne wobec kolegów). 14. Grupy pierwotne i wtórne. Pierwotne- pierwsze doświadczenie człowieka z daną grupą, charakteryzuje się względną długotrwałą, niewielką liczebnością, wielofunkcyjnością, oraz więzią opartą na bezpośrednich stosunkach o charakterze osobistym, intymnym, Np. rodzina. ; Wtórne- grupa społeczna charakteryzująca się dużą liczebnością, więzią…
… powiązanych ze sobą więzią społeczną powstałą na bazie zespołu wspólnych wartości i poczucia odrębności od innych grup współdziałających ze sobą do realizacji wspólnie określonych celów. RODZAJE: a) grupy małe- duże; b) pierwotne- wtórne; c) nieformalne- formalne; d) wew.- zewnętrzne; e)grupy odniesienia porównawczego- normatywnego 24.Rodzina jako grupa pierwotna. Podstawowy typ grupy społecznej występujący…
…) konwencjonalne (symbole) ustalone przez społeczeństwo, mają charakter umowny: -zmaterializowane Np. flaga, herb; -język; -gesty 43.Struktura kultury symbolicznej i jej funkcja. Gesty- język migowy, w niektórych kulturach dany gest odczytywany jest inaczej Np. ręka na sercu przy melodii przez co domyślamy się że to hymn; gesty są też ważne w procesach negocjacyjnych (reguła 10%- 30%-60% oznacza skuteczność…
… nie da się zobaczyć,; e) socjotechniczna- zajmuje się praktycznym zastosowaniem socjologii, kieruje procesami społecznymi. 9.Cechy mcdonaldyzacji społeczeństwa. a) Efektywność (skuteczność); b) kalkulacyjność; c) przewidywalność; d) kontrola (manipulacja); e) nieracjonalność racjonalności ( dehumanizacja życia społecznego) 10. Struktura normatywna kontroli społecznej. Kontrola społeczna składa…
… jednostkowa- to nie podporządkowanie się systemowi wyłamanie się z grupy „profanum” (zwierzęce) , dwa aspekty osobowe i egoistyczne, wrodzone instynkty i biologiczne potrzeby z którymi się rodzimy. Świadomość zbiorowa- to zespół faktów społecznych, odczuwanie przez nas jako przymus społeczny, „sacrum” (święta), dwa aspekty altruistyczny i bezosobowy, to co dobre w człowieku jest wynikiem uspołecznienia. 21…
… postawę ciała, rozwinięty mózg, rozwija się, umie posługiwać się symbolami i abstrakcyjnością, jednocześnie jest najmniej zaradny, późno się usamodzielnia, w trakcie usamodzielniania się uczy się świata kulturowego i sam go tworzy. 53.Trauma kulturowa. „wichrowatość społeczna” (trauma kulturowa) ludzie nie bardzo wiedzą co dobre a co złe, co wybrać, jaką decyzję podjąć, rozmycie norm społecznych., brak…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz