Grupa ilorazowa - strona 8

Przykładowe pytania - ekonomika cz. 3

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 609

opisując rysunek e-rozwiązać zadanie hej! przesyłam Wam info z maila 3 grupy ;p podobno to co jest niżej...

Kartografia - odpowiedzi na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak
 • Kartografia
Pobrań: 868
Wyświetleń: 7042

) - różnice pomiędzy wartościami mają sensowną interpretację, ale ich iloraz nie. Np. daty. skala ilorazowa...

Badanie w działaniu - pomiar

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1155

: nominalny, porządkowy, interwałowy ( przedziałowy) oraz ilorazowy ( stosunkowy). Pomiar na poziomie...

Rozkład empiryczny- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1694

, ilorazowi, iloczynowi), d)jeżeli liczebność poszczególnych wariantów cechy są jednakowe, to śr. aryt...

Badania marketingowe - pytania na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Anita Proszowska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2513

• szybkość• łatwość dotarcia do różnych grup nabywców (w przypadku ankiety wysyłanej pocztą tradycyjną...

Transformacja zmiennych diagnostycznych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2219

, charakterystyki badanego zjawiska są niepożądane STYMULACJA DESTYMULANT Przekształcenie ilorazowe , b>0...

BADANIA MARKETINGOWE - klasyfikacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Marketing usług publicznych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1638

, • Obiektywizm, • Umiejętność prowadzenia badań, • Wywiady pogłębione, grupy focus, • Przeprowadzanie wywiadów...

Metody badawcze - omówienie zagadnienia

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1316

(proporcjonalne lub ilorazowe) – umożliwiają dokonywanie pomiarów na najwyższym poziomie dzięki istnieniu stałego...