Grupa ilorazowa - strona 7

Metoda Simpleks - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Marta Chylińska-Ptak
 • Badania operacyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2464

dopuszczalne tworzą ZRD (zbiór rozwiązań dopuszczalnych) 8. Programowanie ilorazowe (PI) obejmuje modele...

Egzamin końcowy,pytania

 • dr Anna Ziółkowska
 • Metodologia badań
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1603

jego przeprowadzenia za każdym razem Autorem podziału skal na nominalną, porządkową, interwałową i ilorazową...

Administracja - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika Ochrony Środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

dysproporcje w zakresie zaspokajania potrzeb/biedy w niektórych grupach społecznych). 5. Wnioski z analizy...

Statystyka opisowa i ekonomiczna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Jurkiewicz
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2149

między wartościami, ale nie posiada ona zera bezwzględnego. Skala ilorazowa - posiada odległości i ma zero...

Statystyka - MATERIAŁY DODATKOWE

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Wołek
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2219

populacji pod względem jednej lub wielu cech - metody takich porównań można podzielić na dwie grupy...

Analiza czynnikowa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

dwie zasadnicze grupy metod Analizę głównych składowych Klasyczną analizę czynnikową Obie grupy metod często...

Analiza czynnikowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

dwie zasadnicze grupy metod Analizę głównych składowych Klasyczną analizę czynnikową Obie grupy metod często...

Zasady prawidłowej budowy ankiety

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

strategię zwalczania konkurencji. 3*Pytania klasyfikacyjne: pozwalają ustalić czy różne grupy respondentów...