Grupa docelowa - strona 10

Media reklamy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

jest stosunkowo łatwo zapamiętywalna. Szeroki zasięg w dotarciu do większości grup docelowych. Po­nad 98% Polaków...

Działania PR - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1001

porównania wizerunku naszej firmy z wizerunkiem firm konkurencyjnych - grupach docelowych...

Marketing w praktyce - dystrybucja

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

wykorzystuje strategie push i pull, które determinują dwie grupy docelowe. W ramach strategii pull target...

Mikroekonomia - pojecie monopolu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

(grupie docelowej) elastyczność popytu musi być odmienna: na tym rynku, w którym popyt...

Pytania na egzamin - opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1001

geodemografii pozwala miedzy innymi na stworzenie profilu  klienta oraz wybieranie grup docelowych, a nastepnie...

Wykład - Instrumenty promocji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosława Barczak
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 413

, jak i potencjalnych, akcjonariuszy, dostawców, pracowników i innych grup docelowych, dotyczących organizacji...