Grupa cykliczna

Grupy cykliczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

} = Niech G - grupa cykliczna G = Mamy G = {gn : nZ } RozwaŜmy homomorfizm: f: Z → G n a gn...

Pytania na zaliczenie algebra cz 4

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sylwia Cichacz
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1162

∈ N ∪ {0}. 3. Dla każdego a ∈ Z∗ wyznaczyć podgrupę a i określić rz a. Czy Z∗ jest 9 9 grupą cykliczną...

Pytania na zaliczenie cz 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sylwia Cichacz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1218

jest grupą cykliczną? (d) Jaki jest rząd grupy Dn ? (e) Niech n-kąt foremny F będzie umieszczony...

Pytania na zaliczenie algebra cz 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sylwia Cichacz
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1386

, że każda grupa cykliczna jest abelowa. 13. Udowodnić, że dla każdego a ∈ G zachodzi rz a = rz(a−1 ). 14...

Pytania na zaliczenie algebra cz 5

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sylwia Cichacz
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1540

̸= ∅ jest zamknięty ze względu na działanie grupowe, wówczas S jest podgrupą. 2. Wykaż, że podgrupa grupy cyklicznej...

Algebra wykłady 1-3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

τ ρ e σ ρ ρ τ σ e 10 7 GRUPY CYKLICZNE 11 Z latwo´cia mo˙ na sprawdzi´, ze h : Z4 → Z∗ zdefiniowane r...