Granica ubóstwa - strona 4

SYSTEMY WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNYCH

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

o dochodach poniżej 20 centyla UBÓSTWO: odsetek ludności o dochodach poniżej granicy ubóstwa, wyznaczonej...

POLITYKA EKONOMICZNA zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1211

społecznych – procent osób, których dochód do dyspozycji jest niższy od granicy ubóstwa, ustalonej na poziomie...

ONZ - Operacje pokojowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2170

miliona w 1990 do 1,4 mil w 2005. Liczba ludzi poniżej granicy ubóstwa - ustanowionej na 1,25$ spadła z 40...

Polityka Społeczna - zasady i style

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Małgorzata Zamojska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2842

odnawialnych źródeł energii 5. Ograniczenie liczby ludności UE żyjącej poniżej krajowej granicy ubóstwa...

Polityka społeczna - Potrzeby ludzkie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2296

% Najbiedniejsi są ludzie w dwóch grupach wiekowych: - do 34 lat - od 42 lat Linia relatywna Granica ubóstwa...