Granica ubóstwa - strona 5

Instrumenty polityki fiskalnej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1820

się obszar ubóstwa. Wzrost liczby osób żyjących na granicy ubóstwa jest sprzeczny z interesem społecznym...

Japoński cud gospodarczy - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Sławomir Wymysłowski
 • Inżynieria produkcji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1967

żyjącej na granicy ubóstwa, w przeciwieństwie do innych krajów na progu industrializacji. Różnicę tę...

MIARY NIERÓWNOŚCI

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2100

proporcjonalnym zmianom ulegną dochody gospodarstw domowych oraz granica ubóstwa Aksjomat o koncentracji...

Witold Gombrowicz - twórczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 798

. W końcu jednak pozostał tam aż do 1963 roku, żyjąc czasem, szczególnie w okresie wojny, na granicy ubóstwa...

Wykład - Partie pollityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • System politczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

powinien opierać się na : minimum socjalnym i tzw. ustawowej granicy ubóstwa, obliczanej jako połowa minimum...

Polska Droga do kapitalizmu - Bezrobocie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Jan Bober
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3297

) poniżej granicy ubóstwa znalazło się aż 5,5 mln Polaków. Oznacza to: bezradność, poczucie beznadziejności...

Opracowane pytania na egzamin licencjacki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Adam Lichota
 • Ekonomia
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 9422

Poniższa notatka to pytania na egzamin licencjacki na kierunku ekonomia na UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), seminarium prowadził dr inż. Adam Lichota. Notatka liczy 61 stron. Dzięki niej możemy poznać pojęcia takie, jak: popyt, podaż i równowaga rynkowa, struktury rynku, zachowania kons...

Polityka społeczna - formy pomocy społecznej, rozwój i geneza, ubóstwo...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Rosner
 • Polityka społeczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3423

Polityka społeczna 16.10.2007 Elementy polityki społecznej jako podmiotu politycznego znane są od wieków. Działalność charytatywna kościołów i gmin na rzecz osób biednych, bezdomnych i potrzebujących. Zjawiska bezdomności, biedy itp. spowodowały konieczność ustalenia regulacji prawnych. W miarę ro...