Granica ubóstwa - strona 3

PODATNOŚĆ NA UBÓSTWO

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr inż. Marek Tomasz Panek
  • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

domowych jest granica ubóstwa. Miarą "szoku" zamożności danego gospodarstwa domowego są zmiany w poziomie...

UBÓSTWO- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3108

jest rozumienie granicy ubóstwa jako pewnego bazowego poziomu dochodów lub konsumpcji, nie związanego bezpośrednio...

SKALE EKWIWALENTNOŚCI

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr inż. Marek Tomasz Panek
  • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

granice ubóstwa, wyznaczane przy wykorzystaniu osobistych wartościowań dochodów przez gospodarstwa domowe...

Ubóstwo

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 896

oraz tych które warunkują współżycie zbiorowe. Minimum socjalne wyznacza górną granicę ubóstwa. Minimum socjalne...