Granica ubóstwa - strona 2

Wykład - Ubóstwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1239

, izolacja osoby w podeszłym wieku. Linie ubóstwa: Obiektywne: Minimum socjalne - jest górną granicą ubóstwa...

METODY ANALIZY ZMIAN UBÓSTWA W CZASIE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

są mniejsze lub równe przeciętnej granicy ubóstwa (po odpowiednim urealnieniu dochodów gospodarstwa domowego...

Ubóstwo-referat

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2723

i biedniejsi, a granicę ubóstwa wyznacza stopień tolerancji nierówności społecznej. Jeśli występują duże...

Charakterystyka ubóstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

: definiowaniu tego pojęcia - rozbieżności dotyczą tu kryteriów określania granicy ubóstwa. przyczyny ubóstwa...

Ubóstwo w Polsce-zasięg i dynamika

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

: definiowaniu tego pojęcia - rozbieżności dotyczą tu kryteriów określania granicy ubóstwa. przyczyny ubóstwa...

PROFILE UBÓSTWA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

, 2009). *Jako granicę ubóstwa przyjęto minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa domowego...

Geografia ekonomiczna - 7c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

(w %) - 2009 r. Odsetek ludności Ŝyjącej poniŜej krajowej granicy ubóstwa - w wielu krajach afrykańskich...