Rozwój zrównoważony (deklaracje, Morze Bałtyckie)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój zrównoważony (deklaracje, Morze Bałtyckie) - strona 1

Fragment notatki:

Prof. Beniamin Więzik
bwiezik@interia.pl
Egzamin na koniec, kto ładnie zda to będzie certyfikat. Na egzaminie będzie 10 pytań, trzeba wybrać 5 i na nie odpowiedzieć. W Połowie semestru poda zestaw 40 pytań egzaminacyjnych.
 
Program zrównoważonego rozwoju regionu Bałtyckiego powstal w Uniwersytecie w Uppsali z inicjatywy Rządu Królestwa Szwecji w 1991 r. obecnie uczestniczy w nim blisko 220 uczelni i instytucji naukowo - badawczych z 14 państw (od 3000 do 6000 studentów rocznie) z regionu Morza Bałtyckiego.
Program koncentruje się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju wielu gałęzi gospodarki, a także na ochronie środowiska Regionu Morza Bałtyckiego.
WSA prowadzi kurs Zrównoważonego Rozwoju.
 
Państwa Bałtyckie - te co leżą na obrzeżu Bałtyku:
Szwecja
Finlandia
Rosja
Litwa
Łotwa
Estonia
Polska
Niemcy
Dania
 
Państwa regionu -państwa Bałtyckie + państwach w których są rzeki, które mają połączenie z Bałtykiem:
Białoruś
Ukraina
Słowacja
Czechy
Norwegia
 
Zadaniem podstawowym Kursu jest przedstawienie: zasad zrównoważonego rozwoju, metod wykorzystania i zarządzania zasobami naturalnymi, długookresowej ochronie środowiska oraz organizacji system edukacji społecznej.
Zagadnienia kursu dotyczą: struktury ekosystemów, zasad ochrony środowiska przyrodniczego, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prawnych i administracyjnych uwarunkowań wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym.
 
Główne substancje zanieczyszczające Bałtyk to przede wszystkim pierwiastki biogenne (głównie azot i fosfor). Polska wprowadza 28% ładunków azotu (200000 ton na rok), Szwecja 17%, Łotwa 12%, Finlandia 9%, Dania 9%, Estonia 6%, Rosja 11%, Litwa 5%, Niemcy 3%.
Polska wprowadza 37% ładunków fosforu (14 000 ton na rok), Szwecja 13%, Łotwa 6%, Finlandia 9%m Dania 7%, Estonia 3%, Rosja 19%, Litwa 4%, Niemcy 2%. Sztuczne są zęby, a nie nawozy - nawozy są mineralne.
 
XXI wiek - wiekiem wody.
80% wszystkich chorób i ponad jedna trzecia zgonów w państwach rozwijających jest spowodowana spożywaniem zanieczyszczonej wody.
Każdej doby na świecie umiera 25 000 ludzi z powodu braku lub spożycia wody zanieczyszczonej.
1,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do czystej wody.
80 krajów świata (40% mieszkańców) odczuwa stały deficyt wody.  
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. - Konstytucja RP.


(…)

… położone w zlewisku morza Bałtyckiego.
 
Zagrożenie środowiska morskiego
Źródła zanieczyszczeń na lądzie przyczyniają się aż w 70% do zanieczyszczenia mórz.
Udział transportu morskiego i zanieczyszczenie mórz ze źródeł na morzu wynosi 10%
Zanieczyszczenia, które powodują największe zagrożenie dla środowiska morskiego to: ścieki, nawozy mineralne, syntetyczne związki organiczne, odpady, materiały promieniotwórcze, oraz węglowodory aromatyczne.
 
Historyczne ujęcie:
Rok 1968 - Klub Rzymski (Aurelio Peccei) - "co zostawimy naszym wnukom"
Rok 1969 - raport sekretarza generalnego ONZ - U Than "człowiek i środowisko"
Rok 1972 - światowa konferencja ONZ "tylko jedna Ziemia" w Sztokholmie - deklaracja Sztokholmska - sustainable development
Rok 1987 - Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju ONZ - Raport…
…" - Redukcja emisji gazów cieplarnianych
 
Deklaracje sztokholmskie 1972 rok:
Zasada 1 - człowiek ma podstawowe prawo do wolności, równości i odpowiednich warunków życia w środowisku takim, które pozwalałoby na przyzwoite życie w dobrobycie. Człowiek ponosi poważną odpowiedzialność za ochronę i poprawę środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Zasada 2 - naturalne zasoby ziemi, (…) musza być chronione…
… w sprawie redukcji gazów cieplarnianych:
Założenia:
Państwa bogate miały według projektu traktatu zredukować emisję dwutlenku węgla co najmniej o 75% do 2050% i co najmniej o 25-40% do 2020 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.
 
Deklaracja:
Państwa powinny współpracować, by uniknąć niebezpiecznych zmian klimatycznych (…), uznając, że wzrost przeciętnych temperatur na świecie w porównaniu z poziomem…

Największa głębokość (głębia Landsort)
459 m
 
Podział Morza Bałtyckiego
Od góry:
Zatoka Botnicka
Morze botnickie
Bałtyk właściwy
Zatoka fińska (po prawej)
Zatoka ryska
Od lewej cieśnina Kattegat
Sund i morze Bełtów
 
Cieśniny wewnętrzne
Najmniejsza szerokość B (km)
Głębokość progowa Hp (m)
Sund 4
12
Wielki Bełt
16
17
Mały Bełt
1
7
Granice Morza Bałtyckiego (od strony Morza Północnego)
Granica Morza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz