Gramatyka historyczna języka greckiego - strona 14

Interpretacja Biblii w Kościele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

się historycznym rozumieniem tekstu, pytała o przeszłe relacje, tkwiła w gramatyce i realiach, zaniedbywała...

Cnota i zmiany w jej pojęciu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 889

, który nauczał w Atenach i był przyjacielem Periclesa. Był on pierwszym z Sofistów i nauczał gramatyki, retoryki...

Semantyka aspekt filozoficzny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

- egzemplarze, tj. konkretne pojedyncze napisy, fale dźwiękowe. zdania - typy, tj wytwory określonej gramatyki...

Sofiści-poglądy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

, języka, kultury, formalny - nauka dialektyki, retoryki, erystyki (sztuka prowadzenia sporów) , gramatyki...

Filozofia odrodzenia i reformacji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

od poszczególnych koncepcji historycznych. Często wymienia się "okrągłą" datę 1600, wymienia się też daty od 1517 r...

Historia książki - wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 119
Wyświetleń: 658

. Ponieważ to pismo sylabowe zawiera znaki fonetyczne i widoczne są w nim elementy gramatyki można na podstawie sądzić...

Żeromski Stefan - Popioły

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1190

(w mniejszym stopniu) - zmiana leksyki, gramatyki i stylu Ż. studiował stare słowniki (Lindego) i czerpał...