Gramatyka historyczna języka greckiego - strona 13

Od starożytności do KEN-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Aneta Niewęgłowska
 • Historia wychowania i myśli pedagogicznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w szkole średniej podstawę programu stanowiła lektura poetów. Ważną rolę odgrywa nauka gramatyki greckiej...

Przeklad jako transfer kulturowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lesław Fijał
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3290

, która nie wchodzi w komitywę z interpretujących treści kulturowe w języku Konstantynopolem greckim Schizma wschodnia...

Filozofia I rok

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Piotr Kostyło
 • Filozofia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3087

. W Semiotyce wyróżniamy 3 obszary namysłu: SYNTAKSA - coś podobnego do naszej gramatyki, bada to jakie miejsce...

Logika-Wykłady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

wyrażeniami określonego języka (gramatyka). Semantyka (teoria znaczenia) jest to część semiotyki...

Logika ogólna - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bartosz Hordecki
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

wyrażeniami określonego języka (gramatyka). Semantyka (teoria znaczenia) jest to część semiotyki...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3052

gramatyki, stanowi podstawę tworzenia wypowiedzi (tekstów). Znać język to nie reprodukować gotowe zdania...