Gramatyka historyczna a historia języka - strona 12

Historia myśli pedagogicznej(sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • R. Bednarz- Grzybek
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1176

: początkowa, gramatyki i historii, humanistyczna z prawem ojczystym, reorytka i polityka, filozofii Program...

Wychowanie humanistyczne w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2345

od humanistów swoich i obcych, drukarnie krakowskie wydają nowe gramatyki łacińskie, podręczniki humanistycznej...

Komisja Edukacji Narodowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2177

łacińskie dla klas I - II; Historia powszechna na klasę III; Gramatyka dla szkół narodowych; Moralna nauka...

Stylistyka – pierwsze kolokwium

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Stylistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1883

tę funkcję, encyklopedia języka polskiego, podręcznik do gramatyki też -„Mówiąc zawistna miałem...

Wychowanie w wiekach średnich

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1806

językiem. Właściwą podstawą szkoły była gramatyka (nauka liter, czytanie i pisanie, formy, odmiany, reguły...

Gatunki wypowiedzi, akty mowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1722

opanowaniem gramatyki. Bachtin odróżnił pojęcia: gatunki pierwotne i wtórne. Gatunki pierwotne (proste...