Gramatyka historyczna a historia języka - strona 13

XML - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Feliks
 • E-logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Co to jest XML? XML to nie język programowania. XML to sposób zapamiętywania danych wraz...

Książka ksylograficzna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1596

podręczniki szkolne, gramatyki języka łacińskiego , donaty (Aelius Donatus w 350 r. n. e napisał gramatykę...

Rozwój drukarstwa w XV wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

, opierając się na dobrych rękopisach. Pierwszą jego książką była gramatyka grecka Konstantyna Lascarisa pt...

Teologia księgi Jozuego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Wochna
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

wejścia do Ziemi Obiecanej. Historia staje się paradygmatem przyszłości (modelem). Mówi się o nowym...

Koncepcje "nowego wychowania"

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2359

polegał na przejściu od tej formalnej gramatyki do czytania prawdziwych tekstów. Uczniowie często z trudem...

WYCHOWANIE- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3185

związanych z wykształceniem ucznia w zakresie gramatyki, retoryki i dialektyki, niezbędnych dla wprowadzenia...