XML - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
XML - omówienie - strona 1 XML - omówienie - strona 2 XML - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Co to jest XML?
XML to nie język programowania.
XML to sposób zapamiętywania danych wraz z ich strukturą w dokumencie tekstowym:
otwarty,
elastyczny,
bezpłatny,
niezależny od platformy sprzętowej.
XML to rama składniowa do tworzenia języków specyficznych dla zastosowań.
Użycie XML-a nie zwalnia od myślenia (analizy, projektowania, ...)
Historia XML (eXtensible Markup Language)
lata `60 - poszukiwanie standardu dla dokumentów drukarskich
1969 - IBM zaproponował GML(Generalized Markup Language) 1983 - szósta wersja - SGML( Standard Generalized Markup Language) - staje się standardem Urzędu Kontroli Skarbowej USA
1985 - SGML - standard Komisji EWG oraz departamentu Obrony USA
1986 - SGML w wersji ISO 9979:1986
1998 - W3C (World Wide Web Consorcium) ustanawia standard XML
Cechy dokumentu XML
Well-formed Pojedynczy, unikalny root element Pasujące znaczniki (ang. tags) otwarcia/zamknięcia
Zgodna wielkość liter
Poprawne zagnieżdżenie znaczników
Wartości atrybutów w cudzysłowach
Unikalne atrybuty jednego elementu
Valid - zgodny z gramatyką DTD lub XML Schema Standardy związane z XML
DTD - Document Type Definition - definicje typu dokumentu. Stosowany do opisu struktury dokumentu.
Namespaces -Przestrzenie nazw. Zastosowanie przestrzeni nazw eliminuje problem kolizji nazw elementów i atrybutów.
XML Schema - schematy będące rozwinięciem DTD - umożliwiają kontrolowanie zawartości dokumentu XML.
XSL - Extensible Stylesheet Language - język definiowania arkuszy stylów.
XSLT - Extensible Stylesheet Language Transformations - transformacja dokumentów XML do innych języków i formatów , np. do formatu HTML.
XSL FO - Extensible Stylesheet Language Formatting Object - arkusze stylów zawierające obiekty służące do prezentacji danych (przykładowo dokument może być transformowany m.in. do formatu PDF, RTF). Korzyści stosowania technologii XML
Niezależność od implementacji Rozumiany przez ludzi i przez komputery (human and computer consumable) Zgodność ze standardami (rekomendacja konsorcjum W3C) Otwartość, niezależność od platformy (cross-platform), systemu operacyjnego Duże wsparcie ze strony e-biznesu
Możliwość tworzenia otwartych modularnych rozwiązań Oparty na sieci Internet Możliwość komunikacji pomiędzy istniejącymi systemami Odporność na zmiany Ciągły, dynamiczny rozwój ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz