Technologie internetowe-opracowane zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2499
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologie internetowe-opracowane zagadnienia na egzamin - strona 1 Technologie internetowe-opracowane zagadnienia na egzamin - strona 2 Technologie internetowe-opracowane zagadnienia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

skanów oraz dokumentów tekstowych. Całość jest zebrana w dwóch dokumentach (mają w nazwie skrót "ti"0. Maja w sumie 8 stron i zawierają informacje min. na temat: co oznaczają skróty SHML i ASP, co to są w CSS selektory grupowe, co oznaczają skróty CSS2 i PHP, jak w HTMLu ustawić tło strony na zielone a kolor liter na niebieski, co to są w CSS selektory klas, co oznaczają skróty XML i ActiveX, jak wstawić w HTMLu odwołanie do URLa, co to są w CSS style in-line. Ponadto notatka zawiera rozwinięcia wielu skrótów, polecenia wprowadzające, atrybuty kolorów, style pisania, odwołania hiperłączy.

1. Co oznaczają skróty SHML i ASP
SGML- Structured Genralized Markup Language( ustruktyryzowany uogólniony język znaczników)
ASP - Active Serwer Pages ( programowanie po stronie serwera WWW - VBasic )
2. Co oznacza w HTMLu poniższy zapis:
<META NAME=”Keywords” CONTENT =”slowa kluczowe”>
Polecenie informuje o wyrazach kluczowych dokumentu. Warto stosować wyrazy kluczowe, gdyż ułatwia to pracę sieciowym programom indeksująco-wyszukiwawczym i zwiększa szansę znalezienia strony przez innych użytkowników. 3. Zapisz jak wstawić w HTMLu tabelę w dwóch wierszach i dwóch kolumnach
<table><tr> <td> </td><td> </td></tr><tr> <td> </td><td> </td></tr> </table>
4. Co to są w CSS selektory grupowe, podaj przykład
Jeśli identyczne style chcemy przypisać kilku elementom HTML, wtedy wygodnie jest użyć selektora grupowego.
H1, H2, H3 {color: Black;}
5. Co w CSS oznacza własność: div
{width:150px; height:150px; {overflow:scroll}
Utworzenie bloku/kontenera o wysokości i szerokości 150 pikseli. Wartość scroll powoduje wyświetlenie pionowego i poziomego paska przewijania obejmujących zdefiniowany obszar występowania.
6. Jaki będzie wynik działania poniższych instrukcji:
<scripts language=”php”>
$x=24; $z=4;
for($a=0; $a<5; $a++) {echo(”$a ”); }
</script>
Wydrukuje liczby od 0 do <5 czyli 01234 7. Jakiej wielkości będzie czcionka w słowie “Akapit” ?
<p style=”font-size: 2pc”>Akapit</p>
1pc=12pkt czyli 2pc to 24 pkt
1pkt=1/72 cala czyli 24pkt to 24/72 cala = 1/3cala
1cal=2,54cm czyli czyli 1/3cala to około 0,847cm
22. Co oznaczają skróty CSS2 i PHP
CSS2- Cascading Style Sheets ver. 2( kaskadowe arkusze stylów)
PHP - Personal Home Pages ( programowanie po stronie serwera WWW - j. zbliżony do C+) 23. Co oznacza w HTMLu poniższy zapis:
<link rel=”StyleSheet” href=”plik.css” type=”text/css” media=”all”>
Odwołanie do zewnętrznego arkusza stylów „plik.css”. Właściwość media określa (chyba!) medium (projektor, tv, monitor) z jakim ma współpracować 24. Zapisz jak wstawić w HTMLu formularz o dwóch polach tekstowych
<form> <input type="text"> <input type="text"></form>
25.Co to są w CSS selektory ID, podaj przykład
Selektor ID (identyfikatora) został pomyślany jako narzędzie do wskazywania elementu mającego jednoznaczny atrybut ID, a więc występującego raz jeden w drzewie dokumentu.
img#dla_galerii {  height: 220px;  width: 220px;  border: 0px;  margin: 20px;}<a href="7.jpg"><img src="7.jpg" id="dla_galerii"/></a>


(…)

…="dla_galerii"/></a>
26. Co w CSS oznacza własność:
li {display:inline}
element będzie wyświetlony w linii (sąsiadująco z innymi) - przeciwieństwo display:block
27. Jaki będzie wynik działania poniższych instrukcji:
<script LANGUAGE = JavaScript>
for(a=0; a<7; a++) {dokument writeln(”<br>”); dokument writeln(a); }
</script>
Skrypt wydrukuje:
0
1
2
3
4
5
6
28. Jakiej wielkości będzie czcionka w słowie “Akapit…
…:
<script language = javascript>
x=24; z=4;
for(a=0; a<5; a++) {document.writeln(”<br>”,x); dokument writeln(a*z); }
</script>
240
244
248
2412
2416
35. Jakiej wielkości będzie wcięcie akapitu ?
<p style=”text-indent: 3pc; font-size: 24pt”> Akapit </p>
3pc=36 pkt ---> 36/72pkt= 1/2 cala --> 2,27 cm
36. Co oznaczają skróty XML i ActiveX ?
XML- Extensible Markup Language , jest podzbiorem SGMLa , standard…
…:20">To jest tytuł</h1> <p style="color:red">Akapit obok</p>
40. Co w CSS oznacza własność:
div {display: none}
Polecenie display:none powoduje niewyświetlanie elementu, chociaż w źródle dokumentu w dalszym ciągu istnieje.
41. Jaki będzie wynik działania poniższych instrukcji:
<script LANGUAGE = JavaScript>
var i
for(i=4; i<12; i=i+2) {dokument writeln(i*i, “:”); }
</script>
16:36:64:100:
42. Jakiej…
…> Odstęp pomiedzy akapitami
< BLOCKQUOTE > Wcięcie bloku tekstu, polecenie parzyste tj działa do chwili odwołania, odpowiednik znaku tabulacji
Wywołanie grafiki
< IMG SRC=Ksišżka.gif >wywołanie obrazka Odwołania hiperłączy (< A >) - kotwica, umieszcza łšcznik hipertekstowy (< A HREF="plik lub URL" >) - wskazanie na URL lub plik w HTML (< A HREF="#text tag" >) - przewija tekst do pozycji "text tag" (< A NAME="text tag" >) - umieszcza wskazanie na łacznik(kotwica) do którego można się odwołać (w tym samym dokumencie) (< /A >) - polecenie zamykajšce < A HREF="http://www.katarynka.pl" > KATARYNKA-< IMG SRC=katarynka.gif > < /A >
Wypunktowania
< DL >lista < UL >lista z punktowcami
< OL >lista uporzadkowana < DT >termin nie punktowany < DD >termin objaśniający
CELLSPACING=n żadany odstęp pomiędzy…
…"
POST -dla pliku GET -po po dołšczeniu do URL < INPUT TYPE=TEXT > pole tekstowe > INPUT TYPE=RADIO >
dodaje przycisk < INPUT TYPE=SUBMIT > przycisk potwierdzajšcy formularz i wysyłajšcy go do serwera
< INPUT TYPE=RESTE > przycisk usuwajšcy zawarto�ć formularza < INPUT TYPE=PASSWORD > pole tekstowe z niewidocznymi wprowadzanym teekstem < INPUT TYPE=CHECKBOX > pole wyboru

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz