Globuliny - strona 2

Inhibitor C1 Esterazy

  • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1351

posiada centrum aktywne, 3 struktury beta, 9 alfa-helis Glikoproteina ~30-50% węglowodany, α-2 globulina...

Ó1-Antytrypsyna

  • Diagnostyka laboratoryjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

α1-Antytrypsyna Główny składnik α1-globulin, najsilniejszy inhibitor proteaz, (90% aktywności...

Proteinazy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1001

Antytrypsyna - 53 kDa (antyelastaza osoczowa) Antytrypsyna siarowa (pinocytoza globulin) Elastaza - E...

Immunoglobuliny - wykład

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
  • Immunologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1470

ruchliwości elektroforetycznej nazwał albuminy, a pozostałe frakcje - globuliny. Globuliny później podzielono...

Krew - skład i zadania

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Fizjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1323

organiczne białka (albuminy, globuliny, fibrynogen), glukoza, mocznik, kwas moczowy, aminokwasy, enzymy...