Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej - wykład - strona 1 Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej - wykład - strona 2

Fragment notatki:Komórka jest podstawową jednostką żywej materii,. Podobne komórki (taka sama budowa, pełnione funkcje) łączą się w tkanki. Różne ilości danej tkanki oraz różne tkanki połączone razem tworzą organy lub narządy
Rodzaje tkanek:
nabłonkowa: komórki przylegają do siebie
łączna: komórki oddzielone są dużą ilością materii międzykomórkowej
nerwowa: komórki nerwowe połączone są komórkami glejowymi
mięśniowa: mięśnie gładkie, mięsień sercowy, mięśnie poprzecznie prążkowane

drogi oddechowe:
jama nosowa
gardziel
tchawica
oskrzela
oskrzeliki płucne
przewody pęcherzykowe
pęcherzyki płucne

Podstawy histologii
Komórka jest podstawową jednostką żywej materii,. Podobne komórki (taka sama budowa, pełnione funkcje) łączą się w tkanki. Różne ilości danej tkanki oraz różne tkanki połączone razem tworzą organy lub narządy
Rodzaje tkanek:
nabłonkowa: komórki przylegają do siebie
łączna: komórki oddzielone są dużą ilością materii międzykomórkowej
nerwowa: komórki nerwowe połączone są komórkami glejowymi
mięśniowa: mięśnie gładkie, mięsień sercowy, mięśnie poprzecznie prążkowane
Struktura komórki: błona komórkowa
jądro komórkowe
retikulum endoplazmatyczne (siateczka śródplazmatyczna)
mitochondria
aparat Golgiego
lizosomy
Regulacja i koordynacja czynności narządów i tkanek zachodzi poprzez dwa systemy regulacyjne:
układ nerwowy - bezpośrednio układ hormonalny - pośrednio (poprzez krew)
Układ krążenia
ma na celu transport tleny, dwutlenku węgla, składników pokarmowych, produktów przemiany materii istnieje układ krążenia: krwi, limfy
w skład układu krążenia krwi wchodzą:
serce: umiejscowione w worku osierdziowym, składa się z dwóch przedsionków, dwóch komór; fazy czynnościowe serca (800 ms):
rozkurcz przedsionków przedsionków i komór (360 ms), napełnianie krwią
skurcz przedsionków (100 ms)
skurcz komór: izometryczny (40 ms), izotoniczny (300 ms)
częstotliwość skurczu serca/min;
konie 22-44
bydło 50-80
owce 70-80
świnie 60-90
kury 200-400
myszy 600-700
minutowa objętość wyrzutowa: 0,4 - 1,5 cm3/kg masy ciała
ciśnienie hydrostatyczne od 24 kPa (lewa komora) do 0 kPa (żyły czcze)
naczynia krwionośne: tętnice, tętniczki, naczynia włosowate, żyły
Krew
tkanka płynna
płynie w systemie naczyń krwionośnych krwionośnych serca - łożysko naczyniowe stanowi 5-9% masy ciała, utrata krwi >50% prowadzi do śmierci
składa się ze składników postaciowych - krwinek, płynnego osocza (plazmy), ich stosunek określa hematokryt, którego wartość waha się w zakresie 35-55%
krwinki w zależności od budowy i zabarwienia dzielą się na:
erytrocyty (czerwone): u ssaków dojrzałe erytrocyty nie posiadają jądra, ich ilość w cm3 krwi waha się od 3 mln (ptaki) do 14 mln (koza), maja płaski i wklęsły kształt powstały po zaniku jadra; funkcje: transport tlenu (hemoglobina), synteza i rozpad H2CO3 (anhydraza węglanowa), aktywny bufor
leukocyty (krwinki białe): 6-7 tys./mm3, mają zdolność do fagocytozy, diapedezy i ruchu amebowatego, dzielą się na:
granulocyty (leukocyty ziarniste): obojętnochłonne (25-60%), kwasochłonne (2-10%), zasadochłonne (0-1%)


(…)

…%), kwasochłonne (2-10%), zasadochłonne (0-1%)
agranulocyty (leukocyty nieziarniste): limfocyty (30-70%), monocyty (4-5%)
trombocyty (płytki krwi): w kontakcie z obcym ciałem lub szorstką powierzchnią rozpadają się i wydzielają czynniki odgrywające podstawową rolę w procesie krzepnięcia krwi, m.in. serotoninę, trombokson
osocze krwi (plazma krwi): składa się ze składników nieorganicznych (układy buforowe) i organicznych, najważniejsze z nich to: białka (alfa-globuliny, beta-globuliny, gamma-globuliny, fibrynogen), tłuszcze, glukoza (40-60 mg/100ml u przeżuwaczy, 130-160 mg/100ml u drobiu) oraz produkty przemiany materii
inne funkcje krwi:
regulacja ciśnienia osmotycznego oraz temperatury
hemoliza krwi: hipo-, izo-, hipertoniczny (krwinki morwowe) proces krzepnięcia krwi
grupy krwi:
u człowieka: 2 antygeny i 4 grupy krwi 0, A, B, AB oraz czynnik Rh
u bydła: 100 antygenów i 11 układów grupowych krwi układ krążenia krwi dzieli się na układ krążenia duży, który zaopatruje zaopatruje w krew wszystkie narządy , układ krążenia mały albo płucny, który ma na celu wymianę gazów oddechowych
informacje o wartości przepływu krwi:
mózg 15%
płuca 100%
serce 5%
tętnica trzewna 35%
tętnica nerkowa 20%
mięsnie 15% skóra…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz