Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej

Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Maciej Grega
 • Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1491

Komórka jest podstawową jednostką żywej materii,. Podobne komórki (taka sama budowa, pełnione funkcje) łączą się w tkanki. Różne ilości danej tkanki oraz różne tkanki połączone razem tworzą organy lub narządy Rodzaje tkanek: nabłonkowa: komórki przylegają do siebie łączna: komórki oddzielone...

Wykłady - Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej

 • Uniwersytet Chorzowski
 • prof. dr hab. inż. Halina Gambuś
 • Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2758

...Rośliny zielone warunkują życie na ziemi dzięki zdolności budowania substancji organicznych ze składników nieorganicznych w procesie fotosyntezy przy pomocy energii słonecznej i udziale chlorofilu bez istnienia zielonych roślin życie zwierząt i ludzi byłoby niemożliwe, dlatego że wytwarzane...

Trzoda chlewna i drób - BPPZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Krzysztof Tomasz Krzysztoforski
 • Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2205

Celem chowu świń jest produkcja zwierząt od których pozyskuje się surowce rzeźne. O wartości zwierzęcia decyduje wartość rzeźna – ilość i jakość mięsa, w mniejszym stopniu – surowca tłuszczowego. Podstawowe rasy: · polskie: wbp – wielka biała polska (35%), pbz – polska biała zwisłoucha (55%...

Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej - bydło

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Marek Sady
 • Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3381

Chów bydła polega na utrzymywaniu bydła dla produkcji mleka lub mięsa a często jednocześnie mleka i mięsa. Podstawowym celem chowu bydła jest uzyskanie produkcji towarowej. Hodowla bydła polega na stałym doskonaleniu założeń genetycznych zwierząt, dzięki czemu oprócz produktów podstawowych otrz...

Owce i kozy- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Maria Beata Walczycka
 • Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1638

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawowe grupy owiec, hodowla owiec, typy użytkowe owiec, kozy a owce, typy użytkowe kóz. ...