Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej

note /search

Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1561

Komórka jest podstawową jednostką żywej materii,. Podobne komórki (taka sama budowa, pełnione funkcje) łączą się w tkanki. Różne ilości danej tkanki oraz różne tkanki połączone razem tworzą organy lub narządy Rodzaje tkanek: nabłonkowa: komórki przylegają do siebie łączna: komórki oddzielone...

Wykłady - Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej

  • Uniwersytet Chorzowski
  • Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2821

...Rośliny zielone warunkują życie na ziemi dzięki zdolności budowania substancji organicznych ze składników nieorganicznych w procesie fotosyntezy przy pomocy energii słonecznej i udziale chlorofilu bez istnienia zielonych roślin życie zwierząt i ludzi byłoby niemożliwe, dlatego że wytwarzane...

Trzoda chlewna i drób - BPPZ

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2303

Celem chowu świń jest produkcja zwierząt od których pozyskuje się surowce rzeźne. O wartości zwierzęcia decyduje wartość rzeźna – ilość i jakość mięsa, w mniejszym stopniu – surowca tłuszczowego. Podstawowe rasy: · polskie: wbp – wielka biała polska (35%), pbz – polska biała zwisłoucha (55%...

Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej - bydło

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
Pobrań: 728
Wyświetleń: 4011

Chów bydła polega na utrzymywaniu bydła dla produkcji mleka lub mięsa a często jednocześnie mleka i mięsa. Podstawowym celem chowu bydła jest uzyskanie produkcji towarowej. Hodowla bydła polega na stałym doskonaleniu założeń genetycznych zwierząt, dzięki czemu oprócz produktów podstawowych otrz...

Owce i kozy- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1820

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawowe grupy owiec, hodowla owiec, typy użytkowe owiec, kozy a owce, typy użytkowe kóz. ...