Wykłady - Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2821
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady - Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej - strona 1 Wykłady - Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej - strona 2 Wykłady - Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej - strona 3

Fragment notatki:
...Rośliny zielone warunkują życie na ziemi dzięki zdolności budowania substancji organicznych ze składników nieorganicznych w procesie fotosyntezy przy pomocy energii słonecznej i udziale chlorofilu bez istnienia zielonych roślin życie zwierząt i ludzi byłoby niemożliwe, dlatego że wytwarzane przez rośliny związki organiczne stanowią pożywienie dla ludzi i zwierząt, natomiast wydzielanie tlenu do atmosfery w procesie fotosyntezy zapewnia stałą ilość tego gazu w środowisku niezbędną do oddychania ludzi i zwierząt.
Tlen, który jest wydzielany do atmosfery pochodzi z rozkładu wody....


...Rośliny, które nie są spożywane w stanie surowym ale dopiero po ich przetworzeniu nazywamy surowcami roślinnymi. Surowce roślinne są to więc pewne części roślin zebrane w ściśle określonym stanie dojrzałości (nie wszystkie surowce zbiera się do przetwarzania w stanie dojrzałości pełnej) W większości przypadków tylko pewna część rośliny stanowi surowiec przetwórczy, a pozostała część jest nie użyteczna.
Produkcja roślinna jest to ten dział rolnictwa, który obejmuje działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia i użytkowania roślin. Ta produkcja może przebiegać w warunkach polowych wtedy to jest tzw. produkcja polowa, albo w warunkach sztucznych jak np. produkcja pod szkłem.
W naszych warunkach gospodarczych i przyrodniczych surowce roślinne wytwarza się w większości w warunkach polowych, w których rośliny wykorzystując składniki pokarmowe z gleby przetwarzają energię słoneczną na biomasę. Ten proces przebiega zarówno pod wpływem naturalnych czynników przyrodniczych jak i pod wpływem interwencji człowieka....

Rola roślin w przyrodzie i gospodarce człowieka
Rośliny zielone warunkują życie na ziemi dzięki zdolności budowania substancji organicznych ze składników nieorganicznych w procesie fotosyntezy przy pomocy energii słonecznej i udziale chlorofilu bez istnienia zielonych roślin życie zwierząt i ludzi byłoby niemożliwe, dlatego że wytwarzane przez rośliny związki organiczne stanowią pożywienie dla ludzi i zwierząt, natomiast wydzielanie tlenu do atmosfery w procesie fotosyntezy zapewnia stałą ilość tego gazu w środowisku niezbędną do oddychania ludzi i zwierząt. Tlen, który jest wydzielany do atmosfery pochodzi z rozkładu wody. W ciągu roku roślinność lądów i mórz wzbogaca atmosferę w około 400 mld ton tlenu. Dzięki czemu wyrównuje ubytek tego tlenu spowodowany przez procesy oddychania, fermentacji i spalania. Wydzielanie tlenu przez rośliny jest szczególnie ważne w środowisku wodnym, gdzie zwierzęta maja ograniczony zapas tlenu do oddychania. Jednocześnie rośliny zielone zapobiegają wzrostowi zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, który ciągle powstaje z rozkładu i spalania materii organicznej również na skutek niektórych procesów geologicznych, a ostatnio nawet na skutek gwałtownego rozwoju przemysłu i motoryzacji.
Poza tym rośliny pełnią ważną role w procesach glebotwórczych, ponieważ rozkruszają skaliste podłoże i gromadzą próchnice. Szata roślinna przeciwdziała wodnej i powietrznej erozji gleby. Lasy i torfowiska wywierają znaczący wpływ na klimat, ponieważ magazynują duże ilości wody opadowej i w ten sposób podtrzymują wilgotność powietrza. Związki organiczne, które wchodzą w skład ciała roślin i zwierząt podlegają w przyrodzie ciągłej przemianie. Podczas oddychania rozkładają się one na dwutlenek węgla i wodę, a wydaliny i obumarłe szczątki roślin i zwierząt ulegają mineralizacji za pośrednictwem roślin niezielonych, głównie ba

(…)

… uprawia się ponad 1000 gatunków roślin obejmujących wiele tysięcy odmian rolniczych, np. uprawia się około 3000 odmian pszenicy na świecie i około 2000 odmian ziemniaków. W Polsce liczba roślin uprawnych przekracza 100 gatunków.
W zależności od sposobów i celów użytkowania, rośliny uprawne można podzielić na następujące grupy:
Rośliny użytkowane bezpośrednio bez obróbki przemysłowej
a) Rośliny pokarmowe…
…. Gryka. Ziemniak.
b) Rośliny pokarmowe cukrowe: trzcina cukrowa, burak cukrowy, cykoria(inulina).
c) Rośliny oleiste: rzepak, gorczyca, mak, len, soja, słonecznik, oliwka, palma kokosowa, palma olejowa.
d) Rośliny włókniste: len, konopie, bawełna.
e) Rośliny narkotyczne i użytkowe: tytoń, mak, herbata, kawa, kakao, pieprz.
f) Rośliny lecznicze: są to przeważnie dziko rosnące zioła lecznicze…
…, maksimum natężenia fotosyntezy przypada na godzinę od 12-13, a wartości zerowe występują w ciągu nocy. Ujemny wpływ zachmurzenia jest niewielki na proces fotosyntezy, ponieważ rośliny potrafią wykorzystać także promieniowanie rozproszone.
Dla większości roślin uprawnych maksymalna intensywność fotosyntezy-netto jest wtedy, gdy rośliny zużywają 20-35 mg CO2 /dm2/h przy czym fotosynteza netto = fotosynteza…
… naturalnych i sztucznych czynników abiotycznych, które występują w danym miejscu i wpływają bezpośrednio lub pośrednio na rośliny dziko rosnące i na rośliny uprawne. Oprócz czynników abiotycznych na produkcję roślinną wpływają:
Czynniki naturalne biotyczne, czyli flora i fauna występująca w danym siedlisku
Czynniki antropogeniczne:
- agrotechniczne (uprawa roli, płodozmian, stosowanie nawozów i pestycydów…
… pokarmowych w formie przyswajalnej dla roślin są właśnie nawozy mineralne. Umiejętnie stosowane wpływają one na rośliny w sposób kompleksowy, ponieważ zmieniają odczyn gleby, wpływają na skład fauny i flory glebowej oraz na stosunek wody. Ustawa z 1995r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych nakłada na ministerstwo rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz urzędy wojewódzkie obowiązek kontroli stanu…
… wszelkich korzyści czerpanych z roślin.
Typowa komórka roślina zbudowana jest ze:
ściany komórkowej i protoplastu, czyli cytoplazmy i organelli komórkowych, wśród których: organoidami charakterystycznymi tylko dla komórek roślinnych są plastydy oraz wakuola, czyli wodniczka z soku komórkowego. Na pierwszy plan spośród składników komórki roślinnej wykorzystywanych przez człowieka wysuwają się składniki…
… zwierzęce w postaci mięsa i mleka. Żywa komórka roślinna zawiera białko w całym, protoplaście, czyli cytoplazmie, jądrze komórkowym, plastydach, mitochodriach, rybosomach oraz w wakuoli, albo w roztworze soku komórkowego albo w postaci wykrystalizowanych ziaren aleuronowych. Należy jednak pamiętać, że w odróżnieniu od białka zwierzęcego białko roślinne nie jest pełnowartościowe i jego wartość biologiczna…
…, zwierząt lądowych 35%, a ryb 2%. Spośród tłuszczów roślinnych 92% przeznacza się na cele konsumpcyjne, a tylko 8% to są tłuszcze techniczne. Tłuszcze konsumpcyjne w zależności od konsystencji albo są wykorzystywane bezpośrednio do spożycia, albo służą do produkcji margaryny, artykułów spożywczych i piekarskich oraz konserw. Natomiast tłuszcze techniczne wykorzystywane są wielostronnie np. do produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz