Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 42

Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2023

klientów - realizacja transakcji mimo barier prawnych, organizacyjnych i innych Zagrożenia - T...

Ruchy społeczne - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Grzegorz Radomski
 • Ruchy społeczne
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 4312

i XX wieku. 13. Perspektywy i zagrożenia ruchów społecznych we współczesnym świecie. Literatura...

Wykład - globalistyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marcin Gawrycki
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

- sekretarza ONZ - l. 70. wymieniono: zbrojenia, eksplozję demograficzną, zagrożenia ekologiczne, różnice...

Bezpieczeństwo - istota i specyfika

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2562

, jest nowe i nie wiadomo, jakie będzie miało skutki. Zagrożenie - jest to wyzwanie, które sami określiliśmy...

Opracowanie 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1099

w sposób nieprzewidywalny  otoczenie przyjazne (więcej szans) a otoczenie wrogie (więcej zagroŜeń) 4) Przedstaw waŜniejsze...

Ryzyko kredytowe banku

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

utożsamiane jest z niepewnością, zagrożeniem nie osiągnięcia zamierzonych celów. Według V. Joga i C...

Zarządzanie strategiczne1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1127

i analiza trendów, które mogą stanowić szanse i zagrożenia dla organizacji. Tutaj podstawową rolę odgrywa...