Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 41

Zarządzanie strategiczne

  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 6482

.Przedsiębiorstwo musi opracować plany strategiczne, określone cele działania i zagrożenia strategiczne. 3 stopnie...

Etapy konstruowania Biznes Planu - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

, w tym także wszelkie zagrożenia, a z drugiej strony określają działania jakie będą podjęte by zapewnić skuteczną...

Przedsiębiorczość

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Małgorzata Majewska
  • Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1323

i planowanie jednowariantowe. Zmiany traktowane są przede wszystkim jako zagrożenie, a wszystko co nowe...