Teoria organizacji i zarądzania - zakres wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria organizacji i zarądzania - zakres wykładów - strona 1 Teoria organizacji i zarądzania - zakres wykładów - strona 2 Teoria organizacji i zarądzania - zakres wykładów - strona 3

Fragment notatki:

ZAKRES TOiZ Przedmior TOiZ obejmują zarówno nauki ekonomiczne jak i humanistyczne
Dlaczego warto poznawać organizację i praktykę zarządzania? Życie w teraźniejszości - organ przyczyniający się do obecnego poziomu życia ludzi
Kształtowanie przyszłości Pamiętanie o przeszłości - nawiązywanie do przeszłości; tablice upamiętniające, nazwy ulic…
Dlaczego warto studiować teorię zarządzania? (lepiej praktykę) Umożliwia, a nawet zmusza do nieustannego poznawania świata
Dają trwały punkt odniesienia do zrozumienia tego, czego doświadczamy; teoria dostarcza nam kryteriów oceny tego, co jest istotne
Umożliwiają skuteczne porozumiewanie się i wchodzenie w coraz bardziej złożone stosunki z innymi ludźmi (nie trzeba na nowo definiować wszystkich kategorii)
Czy można nauczyć się zarządzać?
Zarządzanie jako wiedza: rzemieślnik
Racjonalne, logiczne, obiektywne i systematyczne podejście do zarządzania
Naukowe modele i metody
Akcent na umiejętności techniczne, diagnostyczne i decyzyjne
Zarządzanie jako sztuka: artysta
Rozwiązywanie problemów na podstawie intuicji, doświadczenia i instynktu
Akcent na umiejętności koncepcyjne, komunikacyjne i interpersonalne
I STOTA I CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANIA Zarządzanie: zestaw działań (obejmujemy planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.
Cel organizacji - rzeczy, sytuacje, okoliczności pożądane przez organizację, do których zmierza ona w swoich działaniach, to co organizacja stara się osiągnąć
Sprawność - umiejętność minimalizowania zużycia zasobów przy osiąganiu celów organizacji - ,,robienie rzeczy we właściwy sposób”
Skuteczność - umiejętność wyznaczania odpowiednich celów - ,,robienie właściwych rzeczy”
Funkcje zarządzania:
Planowanie i podejmowanie decyzji - określenie trybu działania
Planowanie - wytyczanie celów organizacji i określenie, jak można je najlepiej osiągnąć
Podejmowanie decyzji - część procesu planowania obejmująca wybór (określenie) trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości
Organizowanie - koordynacja działania i zasobów
Przewodzenie (motywowanie ludzi i kierowanie nimi) - zespół procesów wykorzystywanych po to, aby skłonić członków organizacji do wzajemnej współpracy w interesie organizacji
Kontrolowanie - obserwowanie postępów organizacji w realizowaniu jej celów i ocena działań


(…)

… charakter operacyjny i dotyczą zwykle jednej, wyspecjalizowanej funkcji sfery realnej
HISTORIA ZARZĄDZANIA
W Polsce jest 1 700 000 przedsiębiorstw:
Mikro (1-9 osób) ok. 97%
Małe (10-49) sektor małych i średnich przedsiębiorstw (99,83%)
Średnie (50-249)
Duże (powyżej 250) - 0,17%
Historia praktyki zarządzania - przykłady:
Ekonomia jako nauka - 2 połowa XVIII w.
Zarządzanie jako dyscyplina naukowa - XIX/XX…
… prawdziwego, a nie tylko pozornego
Współczesne podejścia do motywowania:
Od strony treści, które próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki motywują ludzi do pracy:
Hierarchia potrzeb A. Maslowa
Teoria ERG - rozwiniecie teorii Maslowa; E - existence (potrzeby egzystencjonalne); R - relatedness (potrzeby kontaktów ludzkich); G - growth (potrzeby wzrostu i rozwoju); różnice wobec teorii Maslowa: 1…
… czynnika psycho - społecznego wydajności pracy
Teoria stosunków międzyludzkich: tezy główne
Człowiek ma bogaty świat przeżyć psychicznych (niematerialny)
Praca ludzi jest działalnością grupy, w jej ramach tworzą się grupy nieformalne, przywódcy, niepisane kodeksy
Podstawy i wydajność pracowników są uwarunkowane wymaganiami grup nieformalnych i zakładu pracy
Grupy nieformalne są nakierowane na realizację własnych celów
Oddziałując na grupy nieformalne można wpływać na wydajność pracy
Mayo uznał, że koncepcje człowieka racjonalnego, motywowanego potrzebami ekonomicznymi należy uzupełnić o koncepcje człowieka społecznego, motywowanego potrzebami społecznymi, pragnącego dobrych stosunków w pracy, reagującego bardziej na naciski grup nieformalnych niż na władze kierownictwa
Tomasz Bata:
Prospołeczny fabrykant…
… (chronometraż)
Analiza i krytyczna ocena pracy
Opracowanie najlepszego (wzorcowego) sposobu wykonywania pracy
Wdrożenie wzorca pracy (stworzył instruktaż i karty instrukcyjne oraz normy czasowe potrzebne do wykonania danych czynności w warunkach normalnych)
System funkcjonalny zarządzania:
Twórca i propagator funkcjonalnej struktury organizacyjnej zgodnie, z którą pracownik podlegał kilku przełożonym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz