Moja wizja oświaty w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Moja wizja oświaty w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku - strona 1 Moja wizja oświaty w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku - strona 2 Moja wizja oświaty w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku - strona 3

Fragment notatki:

Moja wizja oświaty w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku Kończący się XX wiek stanowi wyjątkowy okres w dziejach całej ludzkości. Wydarzenia minionych lat wstrząsnęły całym światem i odcisnęły swe piętno na życiu wszystkich społeczeństw. Wiek XX kojarzy się z takimi wydarzeniami jak: dwie Wojny Światowe, Rewolucja Radziecka, zrzucenie bomby atomowej, lot na księżyc i “spacer w Kosmosie”, zburzenie Muru Berlińskiego, Pierestrojka, katastrofa w Czarnobylu. Okres ten wiąże się także z wynalezieniem mikroprocesorów, technologii cyfrowych, rozwojem przemysłu, medycyny a przede wszystkim technologii informacyjnej. Pod koniec XX wieku następują kolejne zmiany społeczne, które wynikają z odejścia od społeczeństwa przemysłowego i zbliżenia się do nowej cywilizacji. Jesteśmy świadkami rewolucji, która przemienia wiele dziedzin życia. Zachodzące zmiany dotyczą: szybkiego rozwoju technologii informatycznej, która staje się bardziej dostępna oraz szybsza i tańsza; globalizacji produkcji, finansów oraz rynków; nowych wyzwań dotyczących roli i wzajemnych więzów między strukturami krajowymi i międzynarodowymi; innowacji i przedsiębiorczości, zwłaszcza po usunięciu barier granic i języka W dobie cywilizacji informacyjnej większe znaczenie będą odgrywać ci, którzy z łatwością docierają do odpowiednich źródeł informacji, potrafią je przetwarzać i stosować. Wiedza będzie więc najważniejszą wartością cywilizacji. Można ją określić jako nowy rodzaj władzy. Współcześnie nie jest zbyt trudno mieć dostęp do informacji. Wystarczy mieć komputer, modem, pokryć koszty związane z używaniem telefonu i Internetu oraz znać języki obce, zwłaszcza angielski. Jeżeli nauczyciel, lekarz, polityk, pracownik naukowy nie korzysta ze zbiorów internetowych sam siebie stawia w pozycji wyłączonego z walki o władzę. Idea społeczeństwa informacyjnego nawiązuje do “oświeceniowej wiary w postęp i racjonalność”. Pogłębia się przekonanie, że informacja jest niezbędna do naszego przetrwania. W dobie cywilizacji informacyjnej technologia komputerowa jest tym czym w cywilizacji przemysłowej była mechanizacja. Dzięki połączeniom satelitarnym, telewizji, telefonom, wykorzystaniu światłowodów i komputerów dostęp do informacji staje się pełniejszy. Rewolucja informacyjna stała się najnowszą transformacją społeczno-ekonomiczną, która przeobraziła społeczeństwo. Dziś nowe technologie decydują o formach produkcji i sposobie życia. Praca, zabawa, oświata, stosunki w rodzinie powoli przystosowują się do nowej technologii. Charakterystycznym zjawiskiem społecznym we współczesnym świecie jest koncentrowanie się jednostki na rodzinie i domu rodzinnym. Najnowsze technologie informacyjne sprzyjają realizacji tych potrzeb. Nie wychodząc z domu można realizować zlecenia bankowe, dokonać zakupów, a w domu, wspólnie z rodziną bawić się, szybko przygotować posiłek dzięki kuchence mikrofalowej, itd. Wystarczy telefon, karta kredytowa, odbiornik telewizyjny, Internet.

(…)

… posiłek dzięki kuchence mikrofalowej, itd. Wystarczy telefon, karta kredytowa, odbiornik telewizyjny, Internet.
Czy można sobie wyobrazić zmiany jakie mogą dotyczyć szkoły i oświaty w dobie cywilizacji informacyjnej, w czasach gdy będziemy żyć w “globalnej wiosce”?
Zastanawiając się nad wizją oświaty XXI wieku trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ludzie będą wykonywać pracę zarobkową a jak wypoczywać?
Najbliższe lata szkoły to powszechne zastosowanie technologii komputerowej. Niezależnie od tego, jaką pracą będzie zajmować się człowiek, czy będzie aktorem, nauczycielem, czy lekarzem będzie musiał zdobyć umiejętności wykorzystania komputera w swojej działalności.
Czy komputer to tylko narzędzie , które zastąpi nam maszynę do pisania? Może dzięki dostępowi do Internetu nie będą potrzebne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz