Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 12

Ewolucja funkcji państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

oraz zagrożenia związane np. z secesją. Optymiści globalizacji twierdzą wręcz, że wymusza ona pokojowe...

Otoczenie przedsiębiorstwa

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1400

, antycypujący możliwe do przewidzenia szanse i zagrożenia oraz przystosowanie do nich przedsiębiorstwa, Reakcje...

Zmiany w organizacji i organizacje sieciowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

i niekompetentnych Trudność w egzystowaniu należności od sprawcy niepowodzenia transakcji Szanse O Zagrożenia T...

Analiza Swot i Tows.doc

 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1540

siły? Czy dane szanse spotęgują zidentyfikowane siły? Czy dane zagrożenia spotęgują występujące...

Globalizacja - przyczyny globalizacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Roman Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2142

przeciętnego robotnika). „Dużym zagrożeniem rozwoju procesu globalizacji, o nieprzewidywalnych negatywnych...

Etapy analizy SWOT - Analiza konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

społeczne i kulturowe VI Otoczenie demograficzne Znak „+” oznacza szansę Znak „- ” oznacza zagrożenie Siłę...