Otoczenie przedsiebiorstwa - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie przedsiebiorstwa - omówienie zagadnienia - strona 1 Otoczenie przedsiebiorstwa - omówienie zagadnienia - strona 2 Otoczenie przedsiebiorstwa - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

OTOCZENIE  PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘ Konieczność badania otoczenia  przedsiębiorstwa: ze względu na zmienność otoczenia, ze względu na nowe możliwości, ze względu na nowe zagrożenia, ze względu na nowe wyzwania, ze względu na nowe potrzeby. Otoczenie przedsiębiorstwa: zbiór zewnętrznych „aktorów”  (podmiotów) i sił, które oddziaływują na  możliwości firmy co do jej rozwoju oraz  na utrzymywanie udanych transakcji  z nabywcami. Otoczenie przedsiębiorstwa: makrootoczenie (dalsze, przedmiotowe), na  które pojedyncze przedsiębiorstwo nie ma  wpływu i musi się do niego dostosowywać;  obejmuje duże siły społeczne oddziałujące na  wszystkie podmioty z mikrootoczenia, mikrootoczenie (bliższe, podmiotowe),  w którym działa i na które może wpływać;  obejmuje podmioty z bezpośredniego otoczenia  firmy wpływające na jej możliwości obsługi  rynków. Elementy otoczenia bliższego: dostawcy – przedsiębiorstwa bądź osoby  fizyczne dostarczające zasobów potrzebnych  firmie do realizacji prowadzonej działalności, nabywcy – ostateczni odbiorcy oferty  marketingowej przedsiębiorstwa, pośrednicy – firmy wspierające działalność  przedsiębiorstwa, głównie w promocji,  dystrybucji i sprzedaży produktów finalnym  odbiorcom, Elementy otoczenia bliższego: konkurenci – wszystkie firmy wytwa- rzające te same produkty albo substy- tuty lub działające w tym samym  segmencie rynku, niemarketingowa struktura  przedsiębiorstwa. Warunki istnienia konkurencji: ─ działanie na danym rynku lub jego segmencie  przynajmniej dwóch sprzedawców, ─ konflikt interesów pomiędzy sprzedawcami; cele,  jakie mogą osiągnąć poszczególni sprzedawcy  zazębiają się, ─ sprzedawcy mogą konkurować ze sobą przy  wykorzystaniu poszczególnych instrumentów  konkurencji, ─ sprzedawcy są „zmuszani” do konkurowania ze  względu na sprzeczność interesów oraz możliwość  realizacji zamierzonego celu w postaci pozyskania  jak największej grupy nabywców. W Polsce walka konkurencyjna przybiera  następujące formy: 1.  walka cenowa (która prowadzi do oszczędności  w kosztach), 2. walka w sferze dystrybucji :  a) budowanie sieci dystrybucji o niekon- wencjonalnych kanałach, b) obsługa klientów (we właściwym miejscu,  czasie, po odpowiedniej cenie, ale również  przez kompetentnych i odpowiednich sprze- dawców), W Polsce walka konkurencyjna przybiera  następujące formy: 3. walka w zakresie promowania produktów  (szczególnie reklamowanie), 4. walka o jak najlepszy produkt (konkurowanie  szczególnie jego strukturą). Otoczenie konkurencyjne wg M.E. Portera siła przetargowa  nabywców Rywalizacja 

(…)

… ludności,
wiek,
poziom wykształcenia,
poziom zamożności,
migracja ludności,
cechy charakterystyczne dla danego regionu.
Czynniki ekonomiczne:
czyli analiza siły nabywczej uzależnionej od:
poziomu realnego dochodu i sposobu jego
podziału,
struktury i poziomu cen za produkty
materialne i usługi,
skłonności do oszczędzania,
stanu zadłużenia,
dostępności kredytów i ich oprocentowania,
tempa inflacji,
polityki celnej, podatkowej.
Czynniki naturalne:
klimat i ukształtowanie powierzchni,
skutki efektu cieplarnianego i dziury ozonowej,
zasoby surowcowe: nieograniczone (powietrze,
woda), ograniczone odnawialne (lasy, żywność),
ograniczone nieodnawialne (złoża surowców),
rosnący koszt energii,
wzrastający poziom zanieczyszczeń,
nastawienie rządu na rzecz ochrony środowiska,
rola ruchów ekologicznych.
Czynniki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz