Wykład - Polskie Stronnictwo Ludowe

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Polskie Stronnictwo Ludowe - strona 1 Wykład - Polskie Stronnictwo Ludowe - strona 2 Wykład - Polskie Stronnictwo Ludowe - strona 3

Fragment notatki:

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
PROGRAM
Nasza wizja to społeczna gospodarka rynkowa, w której rozwój warstwy średniej i aktywna rola państwa ogranicza zróżnicowanie dochodowe i społeczne. Trzeba zgodnie z naszą tradycją przywrócić siłę i znaczenie państwa. Bez jego udziału nie uda się przezwyciężyć narastających napięć takich jak: - zagrożenie bezpieczeństwa życia obywatela, - masowe bezrobocie, - wykluczenie z dostępu do opieki zdrowotnej, - wzrastające obszary ubóstwa, - nierówny start do edukacji, - patologiczne zróżnicowanie wynagrodzeń i dochodów, - łamanie praw pracowniczych, - poczucie niesprawiedliwości niesionej przez prywatyzację, - kontrasty związane z katastrofą budownictwa mieszkaniowego.
Wszystkie grupy społeczne muszą mieć poczucie więzi z narodem. Pogłębiająca się przepaść pomiędzy miastem a wsią, pomiędzy mieszkańcami wschodnich i zachodnich regionów Polski, pomiędzy pracownikami sektorów gospodarki, pomiędzy emerytami, wzmaga strach przed przemianami, opór wobec nowego, powoduje zasklepianie się w obrębie własnego losu. Wszyscy Polacy mają prawo korzystać z demokracji, z rządów prawa, z owoców gospodarki. Jesteśmy przeciwni tworzeniu nowych podziałów: na tych, którym się powiodło, i na tych, którzy stali się niechcianymi ofiarami dokonujących się przemian. Polityka wyrównywania szans rozwoju prowadzi do wspierania drobnych właścicieli i ludzi pracy najemnej, dzięki którym można będzie przeciwstawić się narastaniu ostrych sprzeczności społecznych. Nie można w przyszłości rozwijać człowieka i społeczeństwa bez edukacji. Edukacja jest sposobem służącym bardziej harmonijnemu, autentycznemu rozwojowi ludzi oraz warunkiem likwidacji ich ubóstwa. Społeczeństwo wykształcone lepiej rozumie granice tolerancji, wolności, demokracji, ale też odpowiedzialności. Przyszłość to społeczeństwo wiedzy otwarte na postęp naukowy i przemiany cywilizacyjne. O społeczeństwie Społeczeństwo kierując się zdrowym instynktem coraz mocniej wyczuwa potrzebę szukania spokoju, realizmu i rozsądku. Orientacje, które chcą czerpać swą siłę z uporczywego dzielenia narodu, w odczuciu społecznym stawać się będą coraz bardziej anachroniczne i sprzeczne z narastającą potrzebą umiaru i tworzenia dobra wspólnego. W tej rozwadze kryje się dojrzałość Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tylko tak działając obecnemu i przyszłemu pokoleniu możemy zaoferować drogi do zbudowania Polski na miarę ich oczekiwań i marzeń. Nie jest to łatwe. Nasz program pokazuje jednak, że jest to możliwe. O edukacji Nie można w przyszłości rozwijać człowieka i społeczeństwa bez edukacji. Edukacja jest sposobem służącym bardziej harmonijnemu, autentycznemu rozwojowi ludzi oraz warunkiem likwidacji ich ubóstwa. Społeczeństwo wykształcone lepiej rozumie granice tolerancji, wolności, demokracji, ale też odpowiedzialności. Przyszłość to społeczeństwo wiedzy otwarte na postęp naukowy i przemiany cywilizacyjne.

(…)

… , jak i na prowincji, w tym - na wsi, niezależnie od ich sytuacji materialnej. O globalizacji Jak stawać się obywatelami Europy i świata bez zatracenia swoich narodowych właściwości? Pozostawanie na peryferiach dokonujących się zmian jest zabiegiem krótkotrwałym i nieefektywnym społecznie oraz ekonomicznie. Jednak już dziś globalizacja staje się polem nowych konfliktów społecznych i ekonomicznych, walki biedy z bogactwem, przerostem struktur ponadnarodowych nad narodowymi. Jedność europejską w wymiarze ekonomicznym chcielibyśmy widzieć jako wysiłek i korzyści obopólne dla Polski i Europy. O ubóstwie i niedożywieniu PSL opowiada się za uruchomieniem szerokiego programu pomocy żywnościowej adresowanego do ludzi cierpiących niedożywienie. Chodzi głównie o zapewnienie bezpłatnych posiłków dla uczniów szkół…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz