Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 13

Etapy analizy SWOT

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1225

społeczne i kulturowe VI Otoczenie demograficzne Znak „+” oznacza szansę Znak „- ” oznacza zagrożenie Siłę...

Mass media a celebrity

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Anna Kozłowska
 • Oddziaływanie mass mediów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

celebrity w działaniach promocyjnych (szanse i zagrożenia) 4. Najcenniejsze gwiazdy show-biznesu 5...

Analiza SWOT - praca

 • Analiza finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2877

.: strenght (siła), weakness (słabość), opportunities (szanse) i threats (zagrożenie). W różnych książkach...

Stosunki międzynarodowe - opracowane pytania

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3955

. Jednak traci ona swą przydatność w sytuacjach zagrożenia militarnego, gdyż nie dysponuje potencjałem wojskowym...

Analiza SWOT - Misja organizacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

/zagrożenia Strategie działania: maxi-maxi, organizacja z przewagą silnych stron w otoczeniu zewnętrznym...

Zarządzanie Strategiczne

 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
 • dr Jerzy Kowalski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1687

strategicznego: Stałe badanie otoczenia - wykrywanie i analiza trendów, które mogą stanowić szanse i zagrożenia...

Zarządzane strategiczne cz 2b

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

. Makrootoczenie: tworzy szansę i zagrożenia dla funkcjonowania każdej firmy. Czy Makrootoczenie nie jest jednakowe...