Globalizacja szanse i zagrożenia - strona 14

Analiza SWOT i TOWS - Konkurencja

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1344

siły? Czy dane szanse spotęgują zidentyfikowane siły? Czy dane zagrożenia spotęgują występujące...

Analiza SWOT - technika

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

. Jest to badanie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń działania. Punktem wyjścia w analizie...

Wykład z socjologii - globalizacja

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

się do globalizacji albo jako źródła kłopotów współczesnego świata, albo przeciwnie ‐ jako szansy...