Zmiany w organizacji i organizacje sieciowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany w organizacji i organizacje sieciowe - strona 1 Zmiany w organizacji i organizacje sieciowe - strona 2 Zmiany w organizacji i organizacje sieciowe - strona 3

Fragment notatki:

Siwek. Notatka składa się z 3 stron.
ŹRÓDŁA ZMIAN Przyczyny powodujące konieczność zmian organizacyjnych najczęściej dzielą się na 3 grupy
Wynika z możliwości wdrożenia rozwiązań obarczonych od początku pewną niedoskonałością. Przyczyny te wynikają z Rosnącego tempa zmian warunków funkcjonowania organizacji
Projekt zmian organizacyjnych w zasadzie nie ma możliwości zweryfikowania ich w praktyce
W skład organizacji których zachowanie można przewidzieć tylko z pewnym prawdopodobieństwem
Przyczyny zewnętrzne , jakimi są organizacje, które maja wpływ na jej funkcjonowanie. Istnieje duża liczba różnorodności zewnętrznych od technicznych do konkurencji. Trzecia grupa przyczyn obejmuje zmiany warunków wewnętrznych. Nacisk może pochodząc z różnych źródeł ( nowe strategie, technologia, zchowania pracowników). Zmiany te przejawiają się w z byt powolnym rozwoju nowych wyrobów i ograniczeniu rozwoju młodej kadry, w ograniczeniach na badania i rozwój. RODZAJE ZMIAN Ze względu na źródło
Zmiana samoistna (dobrowolna)
Zmiana narzucona (wymuszona)
Ze względu na cel
Zmiana zachowawcza
Zmana rozwojowa
Według strategii przeprowadzania
Nakierowane na strukturę
Nakierowane na technologie
Nakierowane na ludzi
Według kryterium zakresu
całościowe
fragmentaryczne
Z punktu widzenia zakresu nowatorstwa
Zmiany innowacyjne
Zmiany adaptacyjne
Ze względu na korelacje czasu zmiany organizacjnej ze mnianami otoczenia
Zmiany reaktywne
Zmiany wyprzedające
Ze względu na oceniony efekt
Zmiany pozytywne
Zmiany negatywne
Zmiany obojętne
Ze względu na siłę, kształt i zasięg
Radykalne
Normalne ETAPY DOKONYWANIA ZMIAN Konkretyzacja potrzeby zmian
Konkretyzacja celu i zakresu zmian
Plan realizacji
Uzyskanie gotowości do wdrażania zmian
Wykonanie planu realizacji celów
Kontrola i ocena wyniku zmian DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POKONANIA OPORU WOBEC ZMIAN Poznane obaw i racji członków organizacji
Poprawa procesu komunikowania się
Aktywne zaangażowanie osób, których zmiany dotyczą
Edukacja przed i w trakcie procesu zmian
Wsparcie ze strony kierownictwa
Podejmowanie negocjacji i zawieranie umów z członkami organizacji
Nakłanianie i manipulowanie
Jawne lub skrywane zmuszanie CECHY ORGANIZACJI SIECIOWYCH I PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO SIECI Cechy Są oparte na potencjale synergicznym partnerów.
Rozszerzają możliwości wyboru strategicznego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz