Glikoproteidy

Wykład - spermiogeneza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3136

ap. Golgiego w jego jednej lub kilku wakuolach pojawiają się ziarenka proaksomalne z glikoproteidami...

Hormony-omówienie

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

, tyreotropowy TSH - pobudza aktywn tarczycy jest glikoproteidem , gonadotropiny - pobudzają aktywn jajników...

Błony biologiczne - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

i karotenów, glikokaliks; komunikująca z otoczeniem - glikoproteidy, glikolipidy, receptory to molekuły...

Białka - aminokwasy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1505

prostetyczną stanowią cukry, należą tu między innymi mukopolisacharydy ( ślina). Glikoproteidy występują...

Transport błonowy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

i wiążących się z ATP oraz dwóch podjednostek β, które są glikoproteidami skierowanymi na zewnątrz komórki...

Układ oddechowy - opis

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1596

fosfolipidów, białek, glikoproteidów, wśród których można wyróżnić dwa składniki płynny(glikoproteidy...

Komórka zwierzęca

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1323

cieniutka, jednorodna warstewka zbudowana z mieszaniny węglowodorów reszt glikoproteidów i glikolipidów...

Fotosynteza u procaryota-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1652

przez bakteria jest tetraploidalna - 4n Włośniki wytwarzają glikoproteidy roślinne, które są specyficzne...