Gestalt - strona 5

Zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1393

• psychologia postaci (Gestalt); spostrzeganie całościowe; rozwiązywanie problemów przez zwierzęta; Wertheimer...

Pedagogika - samokształcenie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Pedagogika
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4732

, postmodernizm, Gestalt, Chontesorii, Frecneta, Korczaka) Problem wspólnych, a problemy krzyżujących się pól...

NLP - Powstanie i filozofia

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Krzysztof Stanikowski
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 679

zapoczątkowane przez Richarda Bandlera, który spisując nagrane sesje terapii Gestalt prowadzonej przez Fritza...

Psych osobowości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1925

Psychologia całości (Gestalt) - psychologia postaci (Koffka, Wertheimer) - badania prowadzone nad procesami...

Pyatnia z egzaminu

 • dr hab. Barbara Pilecka
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 4018

z gier stosowanych w terapii Gestalt. Na czym polega systematyczna desensytyzacja? Desensytyzacja...

Brammer r.1-3

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1477

gestalt: konfrontacja ze sobą w aktualnej rzeczywistości szczerość w kontaktach z innymi podstawą...