Zagadnienia na kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na kolokwium - strona 1 Zagadnienia na kolokwium - strona 2 Zagadnienia na kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

PSYCHOLOGIA JAKO  NAUKA • problemy definicyjne; mnogość definicji • społeczny wizerunek psychologi  (spostrzeganie  psychologi  i psychologów w społeczeństwie; środki  masowego przekazu; wydawnictwa naukowe,  popularnonaukowe i pseudonaukowe) • metoda naukowa a doświadczenie osobiste (zjawisko  fałszywej powszechności)   Założenia i podstawowe problemy  psychologii jako nauki • Porządek w przyrodzie • Determinizm • Empiryzm • Zależność między psychiką a organizmem • Dziedziczenie i środowisko (natywizm i  enwironmentalizm) • Natura człowieka (dobry/zły) • Uniwersalne prawa i wyjątkowość jednostki (podejście  idiograficzne i nomotetyczne) • Dyspozycje i sytuacje  Cele psychologii • opisywanie • wyjaśnianie • przewidywanie • kontrola • podnoszenie jakości życia Pułapki • korelacja a przyczynowość • liczebność próby • wycinkowe dane • zasada nieoznaczoności Heisenberga (zmiana  zachowania pod wpływem badania ) Metody badań w psychologii   • studium przypadku • obserwacja psychologiczna (systematyczna,  uczestnicząca) • wywiad psychologiczny • sondaż • psychometria • badanie korelacyjne • badanie eksperymentalne Obserwacja:  zapis i kategoryzacja zachowań bez wpływania na ich  przebieg 2 rodzaje obserwacji: • systematyczna  • uczestnicząca (sekty, Festinger i in., 1956) • analiza danych archiwalnych (ogłoszenia matrymonialne  (Wojciszke i in., 2002)  Badanie korelacyjne Pomiar dwóch lub więcej zmiennych oraz badanie ich  współzmienności – korelacji (np. inteligencji i osiągnięć  szkolnych) Zakres korelacji: - 1 do 1  Ostrzeżenia: Korelacja ≠ związek przyczynowo – skutkowy  Korelacje pozorne (długość stopy a dojrzałość  społeczna) Eksperyment   Celowe wywoływanie jakiegoś zjawiska poprzez  manipulowanie jego potencjalnymi przyczynami w  warunkach dobrze kontrolowanych przez badacza Najważniejsze pojęcia i zasady prowadzenia  eksperymentu (na przykładzie zależności F – A): • Hipotezy  • Zmienna niezależna • Zmienna zależna • Zmienne uboczne • Operacjonalizacja Eksperyment   • Grupa eksperymentalna (warunki eksperymentalne) • Grupa kontrolna (warunki kontrolne) • Randomizacja • Trafność wewnętrzna eksperymentu (wielkość efektu;  różnice pomiędzy grupą eksperymentalną i kontrolną) • Trafność zewnętrzna eksperymentu (uogólnienie  wyników na inne osoby i sytuacje) • Replikacje   Etyka badań psychologicznych • aspekt metodologiczny

(…)


sensoryczną i krótkotrwałą. Jest to
całkowita wiedza osoby na temat świata i
jej samej.
Zasada specyficzności
kodowania
• Wiadomość jest łatwiejsza do wydobycia
gdy kontekst (okoliczności) wydobywania
pasuje do kontekstu kodowania
Efekt miejsca w szeregu
efekt pierwszeństwa
• efekt świeżości
Interferencja
współzawodniczenie wspomnień ze sobą
• interferencja proaktywna – informacja
nabyta wcześniej utrudnia…
… do
osiągania i przekraczania standardów doskonałości;
odczuwanie pozytywnych emocji w sytuacjach
zadaniowych, spostrzeganych jako wyzwanie
Motywacje związane z samooceną
STRES
Fizjologiczne objawy stresu


Przyspieszone bicie serca,
Wzrost aktywności gruczołów potowych,
Zimna skóra,
Zimne kończyny- dłonie i stopy,
Mdłości,
Przyspieszony oddech,
Napięcie mięśni,
Suchość ust,
Potrzeba oddania…
… i thanatos; urazy z dzieciństwa; Freud,
Adler (wola mocy i dominacji), Jung (nieświadomość zbiorowa,
ekstrawersja i introwersja)
Psychologiczne koncepcje człowieka
na podstawie Kozieleckiego
Procesy uwagi
Uczenie się
Procesy uwagi
• uwaga jako mechanizm selekcjonowania informacji
• uwaga jako mechanizm pozwalający utrzymać
aktywność psychiczną
• kontrola poznawcza
• mechanizm zarządzania zasobami
Cechy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz