George Mead

Interakcjonizm symboliczny

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Krzysztof Stanikowski
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1225

, wydając w formie książkowej rękopisy należące do ich mistrza. Interakcjonizm symboliczny w pigułce George...

Wstęp do kulturoznastwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Janusz Barański
 • Wstęp do kulturoznawstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274

: zjawiska dostępne zmysłom, podzielane przez różne kultury George Mead - 2 sfery osobowości: ja wewnętrzne...

Początek historii socjologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia Myśli Socjologicznej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1666

(wyjątkiem jest stanowisko teoretyczne Floriana Znanieckiego). George Mead - interakcjonizm symboliczny...

Teorie grupy społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2149

świadomości jednostki. TEORIA INTERAKCJONIZMU SYMBOLICZNEGO Źródła teorii: William James, John Dewey, George...

Socjologia - praca zaliczeniowa

 • Politechnika Śląska
 • dr Ewa Pluskiewicz
 • Socjologia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3360

rozwinął George Mead. Określa ją jako samoświadomość jednostki. Wyróżnił dwa rodzaje jaźni: subiektywną...

Czym jest komunikowanie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1015

. -pragmatyzm: (John Dewey i George Mead) komunikowanie stanowi fundament wszystkich relacji społecznych...