Rozumienie siebie-psychologia społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozumienie siebie-psychologia społeczna - strona 1 Rozumienie siebie-psychologia społeczna - strona 2

Fragment notatki:


5. Rozumienie siebie, czyli w jaki sposób poznajemy samego siebie 5.1. Postrzeganie siebie - natura Ja Ludzie doświadczają swego Ja, chociaż jednocześnie nie są w stanie jasno wyartykułować, czym ono jest Trzy podstawowe sposoby postrzegania własnego Ja (R. Baumeister): 1. Ja-samowiedza (Ja poznawane, pojęcie Ja, definicja Ja) 2. Ja jako narzędzie w relacjach interpersonalnych 3. Ja poznające (świadomość) Wszystkie procesy psychiczne związane z Ja łączą się ze sobą, tworząc spójne poczucie tożsamości. 5.2. Pojęcie tożsamości
Podejście filozoficzne
- znaczenie numeryczne - tożsamość to relacja między każdym przedmiotem a nim samym - znaczenie jakościowe - tożsamość pomiędzy dwoma przedmiotami o są to wtedy takie same przedmioty. o tożsamość bywa również używana na oznaczenie pewnej „treści” przedmiotu - tego, czym dany przedmiot jest.
Podejście psychologiczne
- tożsamość człowieka oznacza zarówno bycie tym samym (numerycznie), jak i takim samym (jakościowo) - koncentracja na samoświadomości
5.3. Poczucie tożsamości Cztery rodzaje poczucia: - poczucie ciągłości własnego Ja - poczucie, że jest się wciąż tą samą osobą, pomimo zmieniających się warunków - poczucie wewnętrznej spójności cech - szczególnie tzw. cech centralnych, które wyznaczają i określają indywidualny styl funkcjonowania określonej osoby - poczucie posiadania wewnętrznej treści - poczucie występowania konkretnych motywów działania, postaw czy uczuć
- poczucie odrębności od otoczenia
poczucie odrębności w sensie fizycznym to poczucie granic własnego ciała • poczucie odrębności w sensie psychicznym to zdolność odróżniania własnych wyobrażeń od rzeczywistości, własnych potrzeb i emocji od potrzeb i emocji innych osób, swoich poglądów od poglądów innych. 5.4. Dualizm w pojęciu tożsamości - tożsamość osobowa - relacja pomiędzy człowiekiem a nim samym
- tożsamość społeczna - relacja pomiędzy człowiekiem a innymi ludźmi
5.5. Cztery podstawowe sposoby dochodzenia do wiedzy o samym sobie 1. introspekcja (myślenie o sobie) - proces, w którym człowiek spogląda w swoje wnętrze i bada swoje myśli, uczucia i motywy 2. obserwacja własnego zachowania - teoria spostrzegania siebie (Daryl Bem, 1972): • jednostki uzyskują wiedzę o swoich postawach, emocjach i innych stanach wewnętrznych częściowo przez obserwację własnego zachowania i/lub

(…)

… Ja • naszą samowiedzę ujmujemy w schematy Ja, czyli oparte na przeszłych doświadczeniach zorganizowane struktury wiedzy dotyczącej nas samych, które pomagają nam zrozumieć, wyjaśnić i przewidzieć nasze własne zachowanie (Hazel Markus). • pamięć autobiograficzna
4. interakcja społeczna o aby zdobyć wiedzę o sobie samym, odwołujemy się do innych ludzi • teoria interakcjonizmu symbolicznego (George Mead) • teoria porównań społecznych (Leon Festinger, 1954) •
5.6. Dwa podstawowe kierunki postrzegania własnej osoby 1. wizerunek rzeczywisty, na który składa się:
o jaźń subiektywna - czyli wyobrażenie o własnych cechach, w efekcie ich ocena
o jaźń odzwierciedlona - tzn. własne wyobrażenie i ocena tego, w jaki sposób widzą nas inni
2. wizerunek idealny, w którym wyróżnia się
o „ja idealne” - czyli zespół…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz