Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Międzynarodowy obrót odpadami

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1876

właściwym - Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Do jego zadań należy w szczególności: Zezwolenia na przywóz...

Państwowy monitoring środowiska

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

. Programy monitoringu: wieloletnie opracowuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zatwierdza MŚ wojewódzkie...

Prezentacja wykład 3

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Bartosz Majchrzak
  • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1337

– Główny Inspektor Ochrony Środowiska; • w wymiarze lokalnym – wojewódzki inspektor ochrony środowiska...