Zarządzanie gospodarką odpadami - narzędzia zarządzania.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie gospodarką odpadami - narzędzia zarządzania. - strona 1

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI - element systemu zarządzania środowiskowego. NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA Ad. 1. Dyrektywy + ustawy Ad. 2. KGPO, WPGO, PGON Ad. 3. Nakazy - obowiązki dla posiadaczy odpadów (przedsiębiorcy, administracja publiczna). Zakazy - dotyczą głównie składowania odpadów. Ad. 4. Dotyczące opłat: za składowanie, produktowych (przy nie spełnieniu poziomu odzysku), depozytowych (głównie przy odpadach niebezpiecznych), rejestrowych, rocznych, kaucji. * Opłaty podwyższone - kary - od 0,05 do 100 - krotności normalnej stawki jednostkowej. Ad. 5. Rodzaj opłat depozytowych (kaucji) Ad. 6. W Polsce jeszcze nie ma; stosowane w związku z realizacją poziomu odzysku. Ad. 7. Podniesienie świadomości ekologicznej konsumentów. Poziom preferencji dla działań w gospodarce odpadami: Instytucje zarządzające : - Ministerstwo Środowiska - inicjuje, generuje działania w zakresie gospodarki odpadami. Odpowiedzialne za KPGO i realizację umów międzynarodowych. - Minister Budownictwa - odpowiedzialny za zadania z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie; gospodarka odpadami w miastach i infrastrukturze. - Marszałek Województwa; starosta; wójt, burmistrz, prezydent, a ponadto Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Najwyższa Izba Kontroli, Sanepid. Istnieje wiele narzędzi i metod oceny wpływu na środowisko, m. in.: - ocena oddziaływania na środowisko, ślad ekologiczny, - rachunek przepływów materiałowych, ekologiczna analiza wejść i wyjść, analiza śladów energii, - ekologiczna analiza cyklu życia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz