Funkcja wielu zmiennych - strona 46

Opracowanie na egzamin - Turystyka

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Anna Jęczmyk
  • Ekonomika
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1967

wielu zmiennych • Cena • Pozacenowe determinanty popytu: - dochody nabywców - ceny dóbr substytucyjnych...

140 pytan

  • dr hab. Stanisław Stańko
  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 875
Wyświetleń: 1610

zmienne objaśniane są przedstawione jako funkcje jedynie zmiennej czasowej (oznaczonej t), która zazwyczaj...

Prognozy - omówienie

  • dr hab. Stanisław Stańko
  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1701

jedynie zmiennej czasowej (oznaczonej t), która zazwyczaj przybiera wartość kolejnych liczb naturalnych...

Rynek doskonale konk

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

całkowitych leży powyżej funkcji kosztów zmiennych, czyli ponoszone przez firmę straty są wyższe od kosztów...

Mikroekonomia - procesy gospodarcze

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1351

matematycznych) często wykreśla się funkcje odkładając zmienne niezależne na osi pionowej, a zależne na osi...