Funkcja jednej zmiennej - strona 7

Funkcja_1_zmiennej_2008

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

−1 1 e −1 x 1 ln x  x 15) f ( x) = 3 x − 2arcctg  3 Ekstrema lokalne funkcji jednej zmiennej...

Funkcja_1_zmiennej_2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

funkcji jednej zmiennej Określić przedziały monotoniczności i wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji: 1 2 x2 e...

Pochodnia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Witold Piotrowicz
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

4 Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej 4.1 Pochodna Definicja 4.1 ( Pochodnej) Funkcja f...

Pytania i odpowiedzi do egzaminu

 • Politechnika Wrocławska
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

, oraz gdy funkcja autokorelacji jest funkcją jednej zmiennej, czyli R(t1,t2)= R(t,t+ τ)=R(τ) - proces stacjonarny n...

Ekonomietria - programowanie liniowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1169

. Jeśli jest to konieczne, zadanie minimalizacji można zamienić zadaniem maksymalizacji i odwrotnie. Dla funkcji jednej...

Metody numeryczne - dokładne opracowanie. 4

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Teresa Leśniak
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

bardziej uniwersalnego- nie zawsze istnieje rozwinięcie funkcji. Całkowanie funkcji jednej zmiennej Kwadratury Newtona...