Funkcja jednej zmiennej - strona 6

Analiza lądowa - Wykład 3

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

+ (∂f/∂ x2)2Δx22 +...+ (∂f/∂xn)2Δ xn2 Dla funkcji jednej zmiennej: Y = f(x) ΔY = (dy/dx) Δx Przenoszone...

Rachunek różniczkowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Dariusz Józef Pączko
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej 1. Znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji f...

Mechanika kwantowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Jest to równanie podobne do równania amplitudy fali w akustyce ... Funkcje wielu zmiennych ... Funkcja jednej...

Egzamin - opracowanie 2

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1673

) Ekstremum funkcji jednej zmiennej Λ Def. Funkcja y=f(x) ma ekstremum (maksimum) w punkcie x 0 , je eli f(x...

Egzamin opracowanie 2

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

) Ekstremum funkcji jednej zmiennej Λ Def. Funkcja y=f(x) ma ekstremum (maksimum) w punkcie x 0 , je eli f(x...

Koszty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1505

. Mając daną krzywą produktu całkowitego przedsiębiorstwa jako funkcję jednej zmiennej L (praca), opisz...