Fundusz pracy - strona 29

Prawo administracjne

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1827

i kontrola wydatkowania środków z funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych...

Makroekonomia w pigułce

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
  • Makroekonomia
Pobrań: 5593
Wyświetleń: 16051

jest nietrafna 2) budŜety samorządów lokalnych 3) budŜet funduszy celowych - FUS, KRUS - NFZ - Fundusz Pracy...

Ściaga na egzamin

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Jadwiga Sułowska
  • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, na Fundusz Pracy, FGŚP, a także pozostałe świadczenia na rzecz...