Fundusz pracy - strona 28

Wykłady

  • prof. dr hab. Marian Podstawka
  • Finanse
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2065

, składkę na fundusz pracy oraz składki i wpłaty na inne fundusze celowe. Podział podatków wg kryterium...

Podstawy prawne budżetu zadaniowego

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Marian Podstawka
  • Podstawy finansów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

publicznego; wypłaty świadczeń z FUS, KRUS, dotacje do Funduszu Alimentacyjnego, Funduszu Pracy, Funduszu...

Prawo pracy4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1463

STOSUNKU PRACY pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.  Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek ...

Prawo administracyjne1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

i kontrola wydatkowania środków z funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych...