Fundusz pracy - strona 30

Podatek i jego funkcje

  • Finanse publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4228

na fundusz pracy *wszelkiego rodzaju inne składki i wpłaty na fundusze celowe, jeżeli mają one charakter...

Zarys prawa pracy z prawem urzędniczym

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Dariusz Makowski
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4032

Jest to zbiór wykładów z przedmiotu prawo pracy na UŁ (Uniwersytecie Łódzkim), wykładowca to dr D. Makowski. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: właściwości prawa pracy, umowa o pracę, czas pracy, wynagrodzenie za pracę, nietypowe formy zatrudnienia, ochrona szczególna p...

Finanase i polityka finansowa

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Joanna Kudełko
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1274

I. Definicja finansów I.1. Definicja finansów. Finanse to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza w procesie podziału i wymiany bogactwa. Dzielą się na finanse publiczne i prywatne. I.2. Pojęcie pieniądza i jego funkcje. Pieniądz według - teorii funkcjonalnej to, to co pełni funk...

Ubezpieczenia społeczne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1862

jest z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, a także z dotacji celowych ze środków pochodzących z UE, z lokat...

Konsekt BIZ

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687

z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) - wsparcie to jest finansowane w ramach środków Funduszu Pracy pozostających...