Fosforylacja - strona 17

Wykład - wirusowe RNA

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

pewnych enzymów noszących nazwę kinaz białkowych, które specyficznie katalizują procesy fosforylacji...

Wykład 2 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1673

kinazowy A. Ligand uruchamia samofosforylację receptora kinazowego, katalitycznego. Fosforylacji ulega...

Bakterie żelaziste - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1946

do komórek mezofilu, gdzie ulega fosforylacji do fosfoenolopirogronianu . Reakcja jest katalizowana...

Makro- i mikroelementy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358

) w ciemności odwrotnie - fosforylacja (aktywacja kinaz białkowych) budowa: /ze slajdu wynika, że dimer...

Biochemia - wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798

wapniozależnych, może powstawać diacyloglicerol, czyli aktywacja kinazy białkowej C z fosforylacją białek...

Biochemia - testy przykładowe

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2611

, cytochromy, oksydaza cytochromowa b) NADPH plastochinon, cytochromy, oksydaza cytochromowa 6. Fosforylację...

Biochemia, Testy przykładowe cz2

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1127

, cytochromy, oksydaza cytochromowa b) NADPH plastochinon, cytochromy, oksydaza cytochromowa 6. Fosforylację...