Fosforylacja - strona 18

Chemolitotrofy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3206

łańcuch oddechowy od poziomu cytochromu a lub c – tylko 1 fosforylacja oksydacyjna (z wyjątkiem bakterii...

Biotechnologia - Drobnoustroje

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biotechnologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 6258

elektronów w fotoukładach: fosforylacja cykliczna i niecykliczna. W procesie fosforylacji niecyklicznej...

Toksykologia - wyklad 1

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1610

wiązania różna, przez grupy -SH, przy -końcowego aminokwasu, fosforylacja grup OH, -COOH, związki obce...

Budowa chloroplastu - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1050

energia jest akumulowana w ATP podczas fosforylacji substratowej. Kwas pirogronowy ulega przemianom...

Transport przez błony - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1365

dołączają się do pompy dzięki fosforylacji, przenoszone są na zewnątrz komórki lub do wnętrza ER, pompa...

Losy komórek w organizmie - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

replikacji). Antyonkogeny! Białko retinoblastoma - wpływa na działanie białka p53 i p21 (fosforylacja...

Mitochondria - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1603

w jądrze) białka podjednostek rybosomalnych (nie zawsze) Białka związane z fosforylacją oksydacyjną...