Enzymy - Energia procesów egzoergicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2793
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Enzymy - Energia procesów egzoergicznych - strona 1 Enzymy - Energia procesów egzoergicznych - strona 2 Enzymy - Energia procesów egzoergicznych - strona 3

Fragment notatki:


...Wszystkie procesy biochemiczne przebiegające w żywej komórce powodują:
określone zmiany chemiczne
odpowiednie efekty energetyczne (związane są ze zmianą potencjału chemicznego substangi reagujących)...

...Znane są substancje pośredniczące w przekazywaniu energii, zwane makroergicznymi, z których udziałem dokonuje się w komórce magazynowanie energii z niektórych procesów typowo egzoergicznych oraz jej przekazywanie na procesy endoergiczne.
Przy udziale tych związków następuje więc ścisłe powiązanie procesów anabolicznych i katabolicznych, zwane sprzężeniem energetycznym...

...Metabolicznie czynne związki makroergiczne zawierają w większości resztę lub reszty fosforanowe. Hydro lityczne odłączenie takiej reszty jest związane z wydzieleniem dużej ilości energii. Wiązanie, podczas hydrolizy którego uzyskuje się ilość energii swobodnej AG przewyższającą 25 kJ/mol jest oznaczane (dla odróżnienia) nie kreską (-), lecz wężykiem (~)...

...Stężenie enzymu Związek miedzy szybkością reakcji i stężeniem enzymu można zaobserwować, gdy w środowisku jest nadmiar substratu. Szybkość reakcji jest proporcjonalna do stężenia enzymu. Wpływ stężenia enzymu na szybkość reakcji enzymatycznej...

...AKTYWNOŚĆ ENZYMATYCZNA Przeprowadzając badania enzymatyczne nie określamy stężenia enzymu, ale podajemy jego aktywność za pomocą tzw. jednostek aktywności enzymu Katąl. Katal jest jednostką, aktywności w układzie SI.
Jest to ilość enzymu, która przekształca 1 moi substratu w ciągu 1 sekundy, w temp. 30°C, w pH optymalnym dla działania danego enzymu i przy całkowitym wysyceniu enzymu substratem...

...Enzymy sekrecyjne (pozakomórkowe)są wydzielane do krwi z komórek, będąc potwierdzeniem prawidłowo zachodzących procesów anabolicznych. Procesy doprowadzające do uszkodzenia komórek przyczyniają się do spadku aktywności tych enzymów...

MAGAZYNOWANIE I ZUŻYTKOWANIE ENERGII W UKŁADACH BIOLOGICZNYCH
Wszystkie procesy biochemiczne przebiegające w żywej komórce powodują:
określone zmiany chemiczne
odpowiednie efekty energetyczne (związane są ze zmianą potencjału chemicznego substangi reagujących). Wyróżnia się. dwa rodzaje reakcji:
-egzoergiczne, czyli przebiegające spontanicznie i ze zmniejszeniem sumarycznego potencjału chemicznego w układzie, a więc wydzieleniem energii,
- endoergiczne, których następuje zwiększenie sumarycznego potencjału chemicznego układu, tzn. wymagają dostarczenia energii spoza układu; energia dla nich jest czerpana z procesów egzoergicznych. Energia procesów egzoergicznych jest użytkowana do:
umożliwienia przebiegu procesów anabolicznych, czyli syntezy metabolicznie ważnych substancji,
realizacji wielu bardziej ogólnych funkcji.
Zależnie od specjalizacji, w komórkach odbywają się takie procesy jak:
skurcz mięśni,
transport substancji przez błony komórkowe (np. w aktywnym transporcie),
utrzymywanie potencjału elektrycznego,
wydzielanie ciepła.
Dlatego aby zachować równowagę w środowisku, komórki muszą wykonać określoną pracę, która jest związana z nakładem energii.
Zgodnie z I zasadą termodynamiki, energia wydzielona w reakcji nie ulega zatraceniu, lecz zostaje wykorzystana w
obrębie danego układu lub przekazana (ew. w innej formie) na zewnątrz.
Energia i jej formy
Energia występuje w różnych formach:
energia cieplna,
energia świetlna,
energia mechaniczna.
W życiu komórki najważniejsza jest energia chemiczna. Jest to energia zawarta w określonym związku chemicznym, a ściślej - w występujących w jego cząsteczce wiązaniach.
Re

(…)

… i swoistym markerem zawału serca jest zwiększenie stężenia troponiny T, stanowiącej składnik kompleksu białek kurczliwych, odpowiedzialnych za skurcz mięśni poprzecznie prążkowanych. Zwiększenie stężenia, przekraczające nawet 100-krotnie wartości prawidłowe, obserwuje się już w pierwszej dobie zawału. Dynamika i wielkość wzrostu dodatnio koreluje z reperfuzją niedokrwiennego
obszaru mięśnia sercowego…
… i różnymi czynnikami zajmuje się kinetyka reakcji chemicznych. Enzymy, tworząc przejściowe połączenia z substratem zmniejszają energię aktywacji, obniżając barierę energetyczną pomiędzy reagującymi cząsteczkami. Następnie kompleks enzym-substrat ulega rozpadowi na produkt reakcji i wolny enzym:
E+S => E-S => E+P E - enzym, S - substrat, E - S - kompleks enzym-substrat, P - produkt CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE…
…, Bodanskyego itp. ROLA ENZYMÓW W REGULACJI METABOLIZMU CZŁOWIEKA
W żywym organizmie zachodzą wszystkie procesy fizjologiczne z odpowiednią szybkością, którą regulują
katalizatory biologiczne (biokatalizatory) - enzymy, które mają charakter białkowy.
Enzymy są biokatalizatorami wytwarzanymi przez żywe organizmy. Przyspieszają szybkość reakcji
zachodzących w organizmie, poprzez obniżanie energii aktywacji…
…,
zmniejszyć barierę energetyczną,
ukierunkowywać cząsteczki substratów względem siebie.
Zwiększenie prawdopodobieństwa zderzeń jest osiągane w reakcji katalizowanej przez znaczne zagęszczenie cząsteczek na powierzchni katalizatora.
Ukierunkowanie reagujących cząsteczek następuje przez zbliżenie grup funkcyjnych mających ze sobą wejść w reakcję. Zmniejszenie bariery energetycznej wiąże się z pojęciem energii…
… trzustki
Chorobach ślinianek
Chorobach przewodu pokarmowego
Inne - radioterapia, chemioterapia
Spadek aktywności α-amylazy występuje w: - martwicy trzustki, zatruciach: barbituranami, tetrachlorkiem węgla, metalami ciężkimi. TRANSFERAZY - AMINOTRANSFERAZY
Aminotransferazy są to enzymy transaminujące (przenoszące grupy -NH2) z aminokwasów na α-ketokwasy. W diagnostyce klinicznej największe znaczenie…
… biochemiczne, służące do diagnostyki zawału mięśnia sercowego, są badaniami obowiązkowymi, ponieważ nie zawsze zawał daje zmiany w zapisie EKG (tzw. zawały „nieme").
DEHYDROGENAZA MLECZANOWA
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) jest enzymem cytoplazmatycznym katalizującym końcowy etap glikolizy; Enzym ten jest obecny niemal we wszystkich komórkach i płynach ustrojowych człowieka. Największą, aktywność stwierdza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz