Fosforylacja - strona 15

Aktywacja limfocytw

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Immunologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

przez fosforylację, działają jako molekularny łącznik między receptorami powierzchniowymi a cząsteczkami...

Biochemia, Testy przykładowe cz3

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Biochemia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1596

, cytochromy, oksydaza cytochromowa b) NADPH plastochinon, cytochromy, oksydaza cytochromowa 6. Fosforylację...

Wykład - aktywacja apoptozy

  • dr hab. Marek Tchórzewski
  • Biologia molekularna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 826

to ulega degradacji. Gdy pojawi się promieniowanie Uv to indukuje ono szlak który prowadzi do fosforylacji...

Wykład - onkogeny

  • dr hab. Marek Tchórzewski
  • Biologia molekularna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

tego genu p53.Białko to jest fosfoproteiną a więc ulegającą fosforylacji (akceptuje reszty fosforylowe...

Patomorfologia - wykład 29

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Patomorfologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

mitochondrialnych → nieprawidłowa fosforylacja oksydacyjna mutacje genów kodujących enzymy biorące udział w β...