Błony komórkowe - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Błony komórkowe - wykład 1 - strona 1 Błony komórkowe - wykład 1 - strona 2 Błony komórkowe - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:


slajd 2-3/30 Błony komórkowe: plazmolemma
system endomembran - otaczają kompartymenty komórkowe (organelle), tworzą sieć dzielącą cytoplazmę na izolowane obszary
błony spełniają dwie sprzeczne funkcje:
zapewniają izolację (by zachować specyficzny metabolizm kompartymentu lub komórki)
zapewniają komunikację (kontrolowaną)
dlatego muszą zawierać zarówno elementy nieprzepuszczalne jak i odpowiedzialne za wymianę informacji (dwukierunkowy transport substancji, odbieranie bodźców i umożliwienie adaptacji)
2 frakcje: lipidy - uporządkowana dwuwarstwa (szczelna bariera)
białka błonowe - decydują o specyficznej komunikacji slajd 4-5/30 dwuwarstwa lipidowa: lipidy - 3 klasy:
fosfolipidy część hydrofilna: glicerol + reszta kwasu fosforanowe, który może być zestryfikowany z różnymi podstawnikami
fosfatydylocholina PC
kwas fosfatydylowy
fosfatydyloetanolamina PE
fosfatydyloseryna PS
fosfatydyloglicerol PG
fosfatydyloinozytol - decyduje o przekazywaniu sygnałów (transdukcja sygnalna)
dużo w plazmolemmie
galaktolipidy (galaktozyloglicerydy)
część hydrofilna: glicerol + cukier (1-kilka) galaktoza
monogalaktolipidy
digalaktolipidy
brak w plazmolemmie
błony tylakoidów
błona zewnętrzna plastydów
błony komórek prokariotycznych
sfingolipidy (glukocerebrozydy)
część hydrofilna: sfingozyna + glukoza
sfinganina
ceramid
glukozyloceramid
plazmolemma: funkcje regulatorowe (przepuszczalność błony), aktywność białek enzymatycznych budujących błonę
częścią hydrofobową są kwasy tłuszczowe - nasycone i nienasycone
stopień nasycenia jest ważny dla warstwy lipidowej
bardziej nasycone - większa płynność (podwójne wiązanie powoduje zgięcie łańcucha i odsuwanie od siebie cząsteczek
sterole część hydrofilna: -OH
część hydrofobowa: cykliczne końce, różne w różnych związkach
najczęściej w błonach:
cholesterol
sitosterol
stigmosterol
kamposterol
slajd 6/30 Dzięki amfipatycznemu charakterowi lipidy w środowisku wodnym tworzą dwuwarstwę, spontanicznie zamykającą się w pęcherzyki (tak jest energetycznie korzystniej). Ta właściwość jest wykorzystywana do tworzenia liposomów niosących różne substancje w medycynie, kosmetyce, biotechnologii.


(…)


bobbing - wyskakiwanie nad powierzchnię warstwy lipidowej
slajd 8/30
Asymetria dwuwarstwy lipidowej - nierównowaga rozmieszczenia lipidów:
glikolipidy - warstwa kontaktująca się ze środowiskiem zewnętrznym, często odpowiadają za asocjację z innymi komórkami lub organizmami
fosfatydyloinozytol - duża ilość po wewnętrznej stronie; odpowiada za przekazywanie informacji
slajd 9/30
Względna przepuszczalność…
… części statorowej, odpowiadającej za prawidłową konformację białka
podjednostki D i F - tworzą trzonek, sprzęgający oba sektory - część katalityczną i transdukcyjną
V0 - integralny sektor błonowy
podjednostka a - stator, utrzymuje konformację
podjednostki c (x 6) - tworzą kanał protonowy
podjednostka d - asocjuje z trzonkiem
energia z hydrolizy ATP służy do przeniesienia H+ z cytoplazmy do wakuoli
…- i mikroelementy, występujące w dużych stężeniach (5-10 μmol)
/takie stężenia są rzadko spotykane, dlatego tych transporterów jest w komórce mniej niż HATS/
odpowiadają za rozładunek ksylemu (transport daleki - z naczyń do komórek mezofilu)
odpowiadają za dystrybucję pierwiastków w różnych częściach rośliny
Transportery wtórne mogą mieć charakter białek:
konstytucyjnych (ciągła ekspresja genów kodujących, są zawsze w komórce)
indukcyjnych (ekspresja genów indukowana substratem)
slajd 28/30
Transportery wysokiego powinowactwa HATS:
HKT1 - potasowy 8-12(16)x penetrują dwuwarstwę jako α-helisy HPT1 - fosforanowy specyficzne sekwencje aminokwasów po stronie
HST1 - siarczanowy cytoplazmatycznej rozpoznają substrat
regulacja potranslacyjna - fosforylacja
Transportery indukcyjne: siarczanowe, fosforanowe.
transdukcja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz