Fosforylacja - strona 10

Kanały jonowe

Pobrań: 182
Wyświetleń: 1589

w transmisji synaptycznej i jej modulacji, w procesie fotorecepcji, regulacji procesów fosforylacji białek itd...

Cykl kwasu cytrynowego - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1316

, GTP lub ATP powstaje na drodze fosforylacji substratowej. W kolejnej (odwracalnej) reakcji bursztynian...

Cytokineza, cykl komórkowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Elżbieta Pyza
 • Biologia komórki
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2226

poprzez ich fosforylację. Geny cyklin D (D1, D2, D3) i E są potencjalnymi onkogenami. Ich nieprawidłowa...

Enzymy- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1659

z kwasem glukuronowym, z kwasem siarkowym, z glutationem Metylowanie, acetylowanie, fosforylacja Badanie...

Sposoby uzyskiwania, magazynowania I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

elektronów, na którym zachodzi transport elektronów i fosforylacja oksydacyjna. jego funkcja: utlenienie NADH...

Biochemia - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1659

podkomórkowe, gdzie przebiega m.in. fosforylacja oksydacyjna 9. do zwiąków makroergicznych karboksylowo...