Fosforylacja - strona 9

Biologia komórki metabolizm - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1435

. Metabolizm wymaga wcześniejszej aktywacji substratu lub enzymu poprzez: fosforylację, wzbudzenie przepływu...

Wykład - synapsy chemiczne, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Sylwia Szymańczyk- Kwapik
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1428

++ fosforylacji synapsyny I, białka, które łączy pęcherzyk synaptyczny z elementami aktynowymi pęcherzyki układają...

Glukoneogeneza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1379

dostępne w matrix mitochondrialnej - CO2 powstaje np. w cyklu Krebsa, a ATP w fosforylacji oksydacyjnej...

Fotosynteza-faza jasna i ciemna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2324

NADPH do ATP): 2 H2O + 2 NADP+ + 3 ADP + 3 Pi → 2 NADPH + 2 H+ + 3 ATP + O2 Dzieli się na fosforylację...

Biologia molekularna- pytania egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Biologia molekularna
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2289

polimerazy RNA II? Jej fosforylacja warunkuje przyłączenie się polimerazy do kompleksu preinicjacyjnego...

Wykład - receptory metabotropowe

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1414

postranslacyjną modyfikacje w formie fosforylacji Kinaza odłącza jedną gr fosforanową z ATP i wiąże kowalencyjnie...

testy z biochemii

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1988

podkomórkowe, gdzie przebiega m.in. fosforylacja oksydacyjna 9. do zwiąków makroergicznych karboksylowo...